Het dagelijks leven van Kawther Salam

..: Verzoek om een advocaat :..
November 20, 2006

-> Home

Dit is een verzoek om gerechtelijke hulp, om mij te helpen een rechtszaak - of rechtszaken - te beginnen tegen de staat Israël en privé-personen en organisaties, wegens schade, wegens schendingen van mensenrechten en vele andere misdaden die tegen mij zijn gepleegd door personen van Israëlisch en Amerikaans staatsburgerschap onder de bescherming, en met aanmoediging van de staat Israël.

In de Verenigde Staten is een juridisch precedent waarschijnlijk al gesteld door de joodse overlevers van de Nazi-holocaust die tegen hen werd gepleegd door het Duitse Nazi-regime tot 1945. Voor zover ik weet hebben dergelijke personen een bijzonder succesvolle rechtszaak (of rechtszaken) gevoerd tegen entiteiten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Voor verdere informatie, zie
hier.


Een heel kort overzicht van wat er met mij gebeurde en wat ik wil.

Ik werd door het Israëlische leger uit mijn huis gezet in Hebron in 2002 vanwege mijn werk als journalist, maar daarvóór ben ik seksueel misbruikt, geslagen, beledigd en belasterd door de IDF en de illegale joodse kolonisten; mijn huis werd herhaaldelijk vernield door de illegale joodse kolonisten en de IDF. Dankzij deze mishandelingen ben ik meerdere malen opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Ik verloor verschillende banen achter elkaar dankzij Israëlische druk die werd uitgeoefend op mijn werkgevers, ondanks dat ik een welbekende en erkend journaliste ben; de vruchten van mijn werk werden mij afhandig gemaakt door Israëlische medewerkers die gebruik maakten van de ongelijkheid van Palestijnen voor de Israëlische wet, en mijn werk werd vervolgens gebruikt door de Israëlische militairen om mijn leven in gevaar te brengen. Ik woon in Oostenrijk sinds 2002.

Vanwege de uitzetting uit mijn huis door de Israëlische regering, verloor ik een goede baan als journaliste en de maatschappelijke positie die met die betrekking verbonden is; een adequaat inkomen, mijn levensonderhoud, mijn huis, en ik zal heel waarschijnlijk mijn gezin nooit meer zien.

Toen ik nog in Hebron woonde heb ik meer dan 300 aanklachten ingediend bij de Israëlische politie vanwege diverse mishandelingen. Mijn advocate in
Jeruzalem probeerde deze aanklachten voor het Israëlische gerecht te brengen. Aan haar werd verteld dat geen enkele van mijn aanklachten ooit tot vervolging zou leiden door de Israëlische autoriteiten, en dat dit een politieke beslissing was.
Al deze aanklachten werden geseponeerd door de Israëlische politie zonder verder onderzoek. Ik heb enkele van deze documenten hier op de website gezet, ze zijn in het Hebreeuws.

Ik verwacht dat het resultaat van een rechtszaak een ruimschootse schadeloosstelling zal zijn en strafmaatregelen voor de mishandelingen en schendingen die ik heb geleden door de handen van de Israëliërs; verder: de wederopbouw van mijn huis tot de toestand waarin het was voordat de Israëlische militairen en de illegale joodse kolonisten het vernielden, het in ere herstellen van mijn recht om in veiligheid in mijn huis in Hebron te wonen. Ik verwacht als een extra resultaat dat zo'n rechtszaak die in mijn geval gevoerd zou worden, de mogelijkheid zal openen voor praktisch alle Palestijnen - zowel thuis als in ballingschap - om vergelijkbare schadeclaims in te dienen.

Een waarschijnlijk incomplete lijst van mogelijke verdedigers: de regering van Israël, diverse Israëlische burgerlijke en militaire ambtenaren, diverse geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde joodse kolonisten, voornamelijk diegenen waarvan bekend is dat ze behoren tot de bewegingen Kach en New-Kach, die door het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken zijn benoemd als terroristisch; verder Amerikaanse, Israëlische en andere genootschappen zoals JINSA, AIPAC, JTA, ADL, WJC, CIDI ... die zijn gekenschetst door Amerikaanse onderzoekers als het verwerven van de medeplichtigheid van de V.S. in de genocide tegen Palestijnen door twijfelachtige methoden te gebruiken om zowel wetgevers als ambtenaren te "overtuigen" om te doen wat zij willen; individuen en organisaties in de hele wereld die de financiën verschaffen voor de illegale nederzettingen in de West-Bank en Gaza; maatschappijen in diverse rechtsgebieden die profijt trekken van hun commerciële relaties met de bezetters in de illegale nederzettingen in de West-Bank; media-afzetgebieden over de hele wereld die werken als begunstigers van de huidige volkerenmoord omdat ze routinematig het conflict tussen Israël en het Palestijnse volk ontkennen en verkeerd beschrijven.

Vanwege overeenkomsten tussen mijn geval en dat van de overlevenden van de Nazi's, schreef ik een e-mail met soortgelijke inhoud naar het advocatenkantoor dat blijkbaar de joodse
holocaustslachtoffers vertegenwoordigde. Daar zij tot dusver nog geen belangstelling getoond hebben, ben ik op zoek naar een advocaat op deze wijze. Gebrek aan interesse is hun voorrecht. Ik gaf er hier een toelichting op.

Alsjeblieft, schrijf mij als u, of uw kantoor, zijn geïnteresseerd in mijn geval en u in de positie bent om een bevredigend resultaat te garanderen.

-> Home