The children of Pleasant Hill, Ohio heard stories about the struggles that Palestinian and Israeli children face because of a humanity that wants to use violence to solve problems instead of love to transcend the problems.
They also heard about the work of Kawther Salam and the many things she has done for children on both sides.
The children were especially interested in the story of Kawther finding the heart shaped stones on the beach and painting them.
They agreed with Kawther's statements that when people
quit respecting nature and when they quit respecting each other, it is like they have lost their hearts.
So the children took heart shaped stones and colored
them with markers to show Kawther that they wanted all hearts to be beautiful.
They also heard that Kawther was sick and was unable
to travel to her home to visit her regular doctor so the made her a sign.
De kinderen van Pleasant Hill, Ohio, hoorden de verhalen over de strijd die Palestijnse en Israelische kinderen het hoofd bieden vanwege een mensheid die geweld wil gebruiken om problemen op te lossen in plaats van liefde om de problemen te boven te komen.
Ze hoorden ook over het werk van Kawther Salam en de vele dingen die ze heeft gedaan voor de kinderen van beide kanten.
De kinderen waren bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van Kawther toen ze de hartvormige stenen op het strand vond en ze beschilderde.
Ze waren het eens met Kawther's stellingen dat als mensen ophouden met de natuur te respecteren en als ze ophouden met elkaar te respecteren, dat het is alsof ze hun hart verloren hebben.
Daarom namen de kinderen hartvormige stenen en kleurden die met markeerstiften om Kawther te laten zien dat ze zouden willen dat alle harten mooi waren.
Ze hoorden ook dat Kawther ziek was en niet in staat om naar haar huis te reizen en om haar huisarts te bezoeken, dus gaven ze haar een teken.
The Letter from the Israeli attorney General, stating that the complaint is not worthy of further investigation.
De brief van de Israelische advocaat-generaal, die stelt dat de klacht het niet waard is verder onderzocht te worden.

A soldier playing with a Palestinian child.
Een soldaat speelt met een Palestijns kind
Kawther watching the hearts found on the beach. Kawther, kijkend naar de harten die ze op het strand heeft gevonden.


Graffiti on the walls surrounding Kawther's home.

Graffiti op de muren rond Kawther's huis.
 


click on picture to enlarge - klik op een plaatje om het te vergroten


Soldier bending Kawther's wrist
Soldaat die Kawther's pols omdraait
Another Settler woman attacking Kawther Salam
Nog een koloniste die Kawther Salam aanvalt
Settler woman attacking Kawther Salam
Koloniste valt Kawther Salam aan
Israeli Soldier and settler boy
Israelische soldaat en kolonistenjongen

 65Kb    220Kb
Military radio and loud banging

Militaire radio en luid rammen

 35Kb    120Kb
Settler girls and soldiers laughing at and cursing Salam.
Kolonistenmeisjes en soldaten lachen Salam uit en schelden naar haar.

 81Kb
Soldiers banging on a pipe on Salam's roof.
Soldaten rammen op een pijp op Salam's dak.

 47Kb    160Kb
Sound recording (so-so quality) of soldiers laughing and cursing salam
The MP3 file is much larger
Geluidsopname (matige kwaliteit) van soldaten die Salam uitlachen en schelden. Het MP3 bestand is veel groter.
Soldiers Checking Salam's bag.
Soldaten controleren de tas van Salam.
Salam crossing barbed wire outside her home.
Salam stapt over het prikkeldraad buiten haar huis.
Salam and soldier's garbage in her home.
Salam en de rotzooi van de soldaten in haar huis.
Salam crossing barbed wire to enter her home.
Salam, stappend over het prikkeldraad om haar huis binnen te komen.
Kawther Salam in her home.
Kawther Salam in haar huis.
broken ceiling in the bath
kapot plafond in de badkamer
Entrance trashed by soldiers.
Ingang, vernield door de soldaten.
Balcony trashed by soldiers
Balkon vernield door de soldaten
Soldier on the roof (in circle)
Soldaat op het dak (in cirkel)