Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: Vertaling van een Palestijnse martelingsvideo :..
 
24 juni 2007

-> Home (meer artikelen) 

De VS financierde de Palestijnse presidentiële strijdkrachten onder leiding van Mahmoud Abbas met tachtig miljoen dollar. Niet alleen dat, maar de Amerikaanse oorlogsmisdadiger, generaal Keith Dayton, organiseerde ook de training van deze Palestijnse troepen. En verder: de Europese Unie financiert de PA en betaalt een deel van de salarissen van deze troepen.

De beelden in de volgende video, die enige tijd geleden voor het internet werd vrijgegeven en waarvan de vertaling ik hier aan de wereld presenteer, zal u de goedgetrainde Fatah-troepen tonen. De manier waarop ze hun Palestijnse gevangenen martelen toont de grote successen van de training, die door de Verenigde Staten aan deze PA-bandieten werd gegeven. De strijdkrachten van de Palestijnse Autoriteit, die de gevangenen martelen in de video, zijn van de doodseskaders onder supervisie van Mohammed Dahlan.
De slachtoffers die in de video te zien zijn, zijn Palestijnen; één van de gevangenen draagt een t-shirt met het opschrift van de "Uitvoerende Strijdkrachten", een Hamas-eenheid onder gezag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De video is een direct gevolg van het buitenlandse beleid van de VS en de EU. Hij werd gesubsidieerd met belastinggeld van al deze landen.

Ik publiceer de vertaling van deze video uit Gaza onder de PA met intens verdriet en bitterheid. Ik voelde walging terwijl ik de gruwelijke dialogen vertaalde tussen de Palestijnse cipiers en hun Palestijnse slachtoffers, die het grote gevaar laat zien voor alle Palestijnen die van het PA-veiligheidssysteem komen.
De video toont enkele Palestijnse gevangenen die opgepakt zijn door Muhammad Dahlan's doodseskaders. Ze kreunen van de pijn vanwege de martelingen die hen werden aangedaan, en de hele tijd worden ze gedwongen om vernederende gezangen te reciteren voor Muhammad Dahlan en Fatah.
Er is geen verschil tussen deze beelden van martelingen door de Palestijnse gevangenbewakers, en de beelden van martelingen door de Amerikaanse bezetting die werden uitgevoerd op de Iraakse gevangenen in Abu Ghraib. Het enige verschil is dat de martelingen in Abu Ghraib werden uitgevoerd door de Amerikaanse bezetting, maar in Gaza zijn zowel de bewakers en de gevangenen, Palestijnen.

Ik voelde schaamte terwijl ik deze video vertaalde, ik voelde zelfs schaamte een Palestijnse te zijn. Mijn schaamte is niet vanwege mijn Palestijnse afkomst, maar om te worden geïdentificeerd als een Palestijn en te weten dat er monsters zijn die in staat zijn tot dergelijke onmenselijke daden, zoals Muhammad Dahlan, zoals de gevangenbewakers in de video en zoals de corrupte systemen van de PA, die zichzelf ook Palestijnen noemen.

Ik heb de video vertaald omdat ik zeker ben dat de meeste buitenlanders die de video zien, niet het hele verhaal erachter begrijpen, en ook vond ik enkele fouten in de toeschrijving van deze video op andere websites. Ik heb de vertaling ook gemaakt om de internationale gemeenschap, de regeringen, het algemene bestuur van de VN en de mensenrechten-organisaties, om hun plichten te vervullen en de tragedie te beëindigen die zich ontvouwt onder de strijdkrachten van de PA, en een onderzoekscorporatie te vestigen met de bevoegdheid om de Palestijnse misdadiger Muhammad Dahlan en zijn troepen te berechten en gevangen te zetten.
Ik heb ook gelezen dat de regering van de VS druk uitoefent op president Abbas, om Dahlan de macht te geven om toezicht te hebben op alle PA-veiligheidssystemen, waarbij wordt voorbijgegaan aan de wil van de meerderheid van de Palestijnen, die hem willen onderworpen zien aan een revolutionair proces als een midsdiger en verrader.

Ik heb altijd de staat Israël bekritiseerd, en ik zal hen bekritiseren totdat de bezetting van mijn thuisland Palestina ophoudt, maar ik heb me nooit kunnen voorstellen dat ik mijn eigen volk zou bekritiseren voor het begaan van de gruwelijkheden die worden gepleegd tegen iedereen in Israëlische gevangenissen. Ik heb nooit gedacht dat ik dit soort dingen zou zien gedaan worden door Palestijnse bewakers. Het was niet mijn wens om deze video te vertalen en op de website te zetten, maar ik ben verplicht om dat te doen nadat ik het niveau van woeste wreedheid heb gezien en waartoe de omstandigheden in mijn thuisland zijn verslechterd.

De volgende videoclip toont scènes van werkelijke marteling, en zou ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID gezien moeten worden door minderjarigen of door zieke of beïnvloedbare personen. Discretie wordt geadviseerd voordat u op de PLAY-knop drukt.


UPDATE: De originele versie op YouTube was weggehaald, de versie op LiveLeak was gemanipuleerd. Er zijn meldingen van pogingen in het verleden om deze video weg te maken vanwege zijn schadelijkheid voor de PA. In het geval dat hij door deze diensten is verwijderd, zal ik andere kopieën beschikbaar stellen.


De eerste scene toont een puntige metalen stok die in de ruggegraat van een gevangene wordt gedrukt, de gevangene kreunt van de pijn, en smeekt de bewaker om genade. Dan horen we de bewaker de gevangenen vragen: “Wie is jullie meester ?” en alle gevangenen tesamen antwoorden: “Samih”. De volledige naam van “Samih” is Samih Al Madhoun, hoofd van Muhammad Dahlan’s doodseskaders in Gaza. Hij kidnapte deze gevangenen en misschien is hij degene die de gevangenen martelt in deze video. Samih Al Madhoun werd al gedood op 14 juni toen hij probeerde uit Gaza via de zee te ontsnappen: hij werd achterna gezeten nadat hij iemand op de grens had vermoord bij zijn ontsnapping.

De volgende scène toont hoe iemand met militaire laarzen op de borst en de maag van een gevangene gaat staan en hem slaat met een lange zweep, de hele tijd, en de gevangene vraagt: “Wie is jouw meester ?” en beveelt hem te antwoorden: “Samih”. Alle gevangenen schreeuwen en kreunen van de pijn terwijl ze overwinningsgezangen voor Samih herhalen, zoals geëist door de beulen. In deze gezangen beledigen de gevangenen zichzelf en geven uitdrukking aan hun “bewondering” en angst voor Samih.

Eén van deze gevangenen draagt een zwart shirt met het logo van de "Uitvoerende strijdkrachten", wat betekent dat deze gevangene een lid van Hamas is geweest. Deze gevangene wordt heel ernstig gemarteld, de bewaker vraagt hem de hele tijd: “Wie is de hond, wat staat er op je shirt? Wie is de hond die jou dit shirt heeft gegeven?" - de gevangene wordt gedwongen te antwoorden dat die hond is Said Siyam (de vroegere minister van binnenlandse zaken en veiligheid, van Hamas).
Daarna herhaalt de bewaker dezelfde vraag opnieuw en opnieuw met zijn hoge laars op de borst van de gevangene en de gevangene kermt van de pijn en herhaalt hetzelfde antwoord tegen zijn bewaker, opnieuw en opnieuw. De gevangenbewaker slaat de gevangene in zijn nek met de lange zweep. De gevangene schreeuwt en gilt van de pijn terwijl hij antwoordt “Said Siyam is de hond”.
  
Alle andere gevangenen in dezelfde kamer schreeuwen mee en herhalen dat “Samih” is de held, “Samih, Samih … !”. In de scène beveelt de bewaker allen te zingen, terwijl hij ze de hele tijd slaat. Een gevangene zingt: “O moeder, de mooie jeugd is van mij weggegaan en verdwenen…” (Arabisch: "Yamma Rahal Anni Zeen Al-Shabab we gab").
 
Een andere gevangene schreeuwt terwijl de bewaker hem slaat. Ik hoor hem kermen en de bewaker smeken om de genade van God en zeggen: “Ik heb dat niet gezegd, ik zweer in de naam van mijn God dat ik dat niet gezegd heb”. De hele tijd zijn de harde klappen van de zweep op het lichaam van de gevangenen te horen.

In een andere scène is de bewaker in militair uniform te zien als hij op de borst van de gevangene gaat staan en hem vraagt: “Wie is je Meester ?”. Het antwoord is: “Samih”. De volgende vraag: “Wie is de hond ?” Het antwoord is: “Walid”, waarna de bewaker de gevangene slaat en hem beveelt te zeggen dat de volledige naam van de “hond” is Walid Al-Shaqrah. De gevangene herhaalt: “Walid Al-Shaqrah !”. Een andere vraag van de bewaker: “Met wie heb je gewerkt en wiens zuster is een hoer en neukt erop los ?” De gevangene antwoordt: “Walid Al-Shaqrah !” (Walid Al-Shaqrah is een van de officieren van de “Uitvoerende Strijdmacht” van Hamas).

Het gekreun van pijn van de gevangenen wordt steeds luider terwijl de bewakers hen slaan en bevelen te zingen voor de Fatah: “Fatah is de moeder van het volk (de natie), hou je Fatah-vlag omhoog, de overwinning is voor Fatah”. De gevangenen herhalen dit hardop verschillende keren, “Fatah is de moeder van het volk (de natie), hou je Fatah-vlag omhoog, de overwinning is aan Fatah.” (Arabisch: “Fatah ya um al-jamaher, khalli raitek marfoa, mansorah ya fatah mansorah !").

Daarna slaan de bewakers alle gevangenen en bevelen hen te zingen voor Abu Fadhi (Muhammad Dahlan, die een zoon heeft die Fadhi heet): “Abu Fadhi is onze Meester, Abu Fadhi is onze lieveling; met onze geest en ons bloed zullen wij ons opofferen voor Dahlan !” (Arabic: “Abu Fadhi Sayyedna, Abu Fadi Habibna, bel-roh bel-dam nefdik ya Dahlan !”). Deze zang wordt vele keren herhaald door de gevangenen. Hierna beveelt de bewaker hen te zingen: “Abu Fadhi de meester van de schepping, Abu Fadhi is de Meester van het heelal. Onze God heeft Abu Fadhi boven het hele Universum geplaatst !” (Arabic: “Abu Fadhi sayed al-kon, Abu Fadhi hattoh rabna (Allah) fok al-kon !”). Deze gezangen worden verschillende keren herhaald onder de slagen van de bewakers.


Muhammad Dahlan, Meester van het Heelal

Daarna beveelt de bewaker de gevangenen een ander lied te zingen voor Muhammad Dahlan: “Abu Fadhi is onze lieveling, Abu Fadhi is onze lieveling. Ga, en verwoest Tel Aviv, ga en verwoest Tel Aviv !”. (Arabic: “Abu Fadhi ya habib, Abu Fadhi ya habib, roh damer Tel Abib, roh damer Tel Abib !”). Dit wordt ook verschillende keren herhaald onder de slagen van de bewakers, die hen dan bevelen om te zingen: “Walid Al-Shakrah is laf, en een huurling voor Iran !” (Arabic “Walid Al-Shakrah ya jaban, ya amel la Iran !”). Dit lied wordt ook herhaald door de gevangenen. Danbeveelt de bewaker en herhaaldelijk te zingen: “Hamas Shia, Hamas Shia … Walid is een lafbek … ” (Hamas is Sunni, zoals de meeste Palestijnen). Gedurende dit alles zijn de gevangenen geboeid en knielen op de grond, hun ogen zijn bedekt en ze worden voortdurend geslagen door de bewakers.

Ik heb nog nooit dit soort martelingen gezien, maar ik heb vaak gehoord dat iets dergelijks, als wat te zien is in deze video, in alle Israëlische gevangenissen gebeurt. Slechts een keer zag ik iets soortgelijks: De Israëlische grenspolitie hield meer dan 24 Palestijnen gevangen en ze werden allen bevolen een kinderachtig liedje te zingen: “Hoto Al-Humos Ala El Fol, ana Baheb Le-Shmark Fol”, waarna de grenspolitie deze Palestijnse gevangenen dwong om hun eigen urine te drinken (Hebreeuws). Enkele van deze jongeren braakten, en één van hen werd overgebracht naar het ziekenhuis na dit incident.

De wraak van Hamas voor de gruweldaden zoals te zien zijn in de video, waren ook verschrikkelijk. Mensen van Fatah werden gelyncht, van gebouwen afgegooid; enkele mensen werden gevolgd tot in het ziekenhuis en daar doodgeschoten, en de mensen die wachtten bij het Erez-chechpoint en vorige week eindelijk naar Egypte werden gebracht door de Israëliërs, waren familie van de beulen en leden van de doodseskaders van de Fatah, die alleen maar konden verwachten te worden vermoord in Gaza en de West-Bank vanwege de misdaden van hun familieleden.

Namens de Palestijnen wil ik zeggen dat we niet willen zien dat Muhammad Dahlan wat voor betrekking dan ook krijgt in de regering met president Abbas. Dit soort behandelingen was, wat de woede in Gaza deed exploderen, en dat Hamas de verkiezingen won met zo'n grote meerderheid. De verantwoordelijke personen voor deze gruweldaden moeten worden gestraft, daar ze alleen maar rampspoed over Gaza hebben gebracht
We vragen dringend dat Dahlan in een proces zal terechtstaat en wordt gestraft voor zijn misdadig gedrag. We vragen de internationale gemeenschap om de PA te dwingen Muhammad Dahlan en anderen te straffen wegens misdaden tegen de menselijkheid, tesamen met de Israëlische legerofficieren die de bezetting ten uitvoer brengen.
Ik hoop dat deze clip mijn lezers - van wie de meesten wonen in de VS en Europa - zal helpen de ware aard te begrijpen van het buitenlandse beleid dat uw regering nastreeft.

De Europese Unie moet hun directe steun stoppen aan de Palestijnse veiligheidsmacht, het na-apen van het walgelijke gedrag van de Amerikanen zal uiteindelijk tegen de beste belangen van alle Europeanen werken. Ze moeten hun steun stoppen voor de doodseskaders binnen de Palestijnse veiligheidssystemen totdat ze hun gedrag veranderen. Het is een schande dat de Europese Unie blijft steun verlenen aan de schending van de rechten van de gevangenen en de openlijke martelingen onder de autoriteit van de PA door middel van het financieren en opbouwen van een corrupt militair systeem. Inplaats van naar deze boeven moet de steun gaan naar de honger en gebrek lijdende mensen in Palestina.

De video die ik hier vertaal en toelicht, is maar één stukje in een groeiende verzameling materieel bewijs en documenten die worden gevonden in gebouwen die verlaten zijn door de Fatah in Gaza. Zo vreselijk als het is, kan het worden beschouwd als een van de "zachtere" martelingsvideo's die zijn gevonden. En er zijn veel andere interessante dingen gevonden door Hamas gedurende de laatste dagen.
In een persconferentie die in Gaza werd gegeven op vrijdag de 22-ste door de Hamas-persvoorlichter, Khalil El-Hayyeh, werden details openbaar gemaakt van de spionage-activiteiten die door de Fatah uit naam van Israël en de VS werden gepleegd. Hamas vond geavanceerde Amerikaanse spionage-apparatuur, en opnames op geheugen-toestellen (“chips”) tonen aan dat de “Alternatieve Beveiliging” en de inlichtingenafdeling van de PA niet alleen spioneerden bij personen in Palestina met politieke opvattingen die verschillen van die van hen, maar dat ze ook spioneerden bij president Abbas en de vroegere president Arafat en hun personeel; en bij religieuze, militaire en politieke leiders van andere Arabische landen.
Verder, lijsten met namen van mensen en bevelen om hen te doden, of hun persoonsgegevens door te geven aan Israël - zodat de Israëliërs hen konden doden - werden gevonden. Ook werden er documenten gevonden die aantonen dat welbekende en politiek onafhankelijke personen waren betrokken bij "immorele activiteiten" (mogelijk een seksuele valstrik) door de PA teneinde hun reputatie te beschadigen en hun 'levensvatbaarheid' als aanstaande leiders.


-> Home (meer artikelen)