Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: Wie heeft gewonnen in Gaza: Dahlan-US-Israel of Hamas ? :..
 
18 juni 2007

-> Home (meer artikelen) 

Heeft Hamas in Gaza gewonnen of hebben Dahlan-PA-VS-Israel een plan uitgevoerd dat in een samenzwering werd uitgedacht? Misleidden Dahlan-PA-Fatah de buurlanden en de Europese Unie en roofden miljoenen dollars onder de dekmantel van het bouwen van denkbeeldige militaire systemen in Gaza? Versloeg Hamas echt de Fatah-PA in Gaza of verlieten de PA-leiders Gaza voordat de strijders van Hamas de strijd begonnen? Infiltreerden de IsraŽl-VS-landverraders in de militante Hamas-verzetsbeweging?

Ten aanschouwe van de media en de publieke opinie stortte het Fatah-systeem in elkaar in Gaza. Meer dan 30-duizend PA-soldaten, van de "Alternatieve Veiligheidsstrijdkrachten", "PresidentiŽle Strijdmacht", en de "Nationale Strijdmacht" werden verslagen door een paar duizend Hamas-strijders. De Palestijnse commandanten van het verslagen leger in Gaza waren in Egypte tijdens de gevechten met Hamas. Enkele andere officieren van het PA-leger vluchtten over zee naar Egypte, naar IsraŽl en naar Ramallah in de West-Bank in het begin van de strijd, daarbij meer dan 30.000 soldaten achterlatend die werden geconfronteerd met een kleine groep strijders van Hamas.


Muhammad Dahlan met zijn ware meester. (Bron v.d. foto: ?)

De leiders van Fatah die niet in Gaza waren voor het gevecht begon, zijn: Muhammad Dahlan, een misdadiger en spion voor IsraŽl en de CIA en "Assistent voor Nationale Veiligheid" van president Abu Mazen. Samir Al-Meshharawi, lid van de Revolutionaire Raad van de Fatah en leider van dieven en ontvoerders in Gaza. Hij werd niet gekozen tijdens de laatste parlementsverkiezingen in Gaza. Generaal Rashid Abu Shibak, hoofd van de "Binnenlandse Veiligheidsdienst" in Gaza en collaborateur met de IsraŽlische inlichtingendienst, die IsraŽl de namen en locaties verschaft van de mensen in Gaza die op de IsraŽlische liquidatielijsten staan.

Waarom waren de PA-leiders niet in Gaza en waarom vluchtten de officieren de stad uit? Hebben Fatah & Dahlan de publieke opinie misleid? Als Hamas echt had gewonnen in Gaza, dan hebben de Fatah-leiders president Mahmud Abbas, de Europese Unie en enkele Arabische landen misleid en de feiten over de grond in Gaza vervalst en zeer gevoelige "militaire" geheimen openbaar gemaakt, evenals het roven van miljoenen dollars van de Europese belastingen en het bouwen van hun privť-projecten.


Rashid Abu Shibak, correspondent van de IsraŽlische inlichtingendienst (Bron v.d. foto: AFP)

Rashid Abu Shibak bezit een grote villa in Egypte, een andere villa in Gaza en een flat in Ramallah. Mr. Dahlan bezit een villa in Gaza, nog een villa in Ramallah, een andere villa in de Golf en hij is de eigenaar van maatschappijen in verschillende landen.

Vragen voor de Europese Unie
Volgens Al-Quds Al-Arabi in Londen, werd er informatie gevonden in gebouwen die waren verlaten door de Fatah in Gaza, die aantonen dat er maar liefst 30.000 soldaten bij de PA in Gaza waren die zijn getraind in Egypte, JordaniŽ en mogelijk de VS. Dit leger had honderden voertuigen tot hun beschikking, duizenden wapens en grote hoeveelheden munitie. Palestina heeft het geld niet om zo'n reusachtig leger te financieren, en de Amerikaanse "bijdragen" gelden alleen voor een deel van wat er werd gevonden.

Sinds de Hamas werd gekozen in de regering in het begin van 2006 - en zelfs daarvůůr - hebben verscheidene functionarissen van de EU en Europese regeringen openlijk en in het openbaar Hamas als "terroristen" verklaard en zich tegen hen verzet op elke mogelijke manier, en herhaaldelijk op televisie en in kranten gezegd dat ze IsraŽl zouden helpen hen slechts te isoleren omdat ze de verkiezingen hebben gewonnen. Op deze wijze werd IsraŽl toegestaan door de EU om miljoenen belastingdollars te stelen, die anders zouden zijn gebruikt voor de van-dag-tot-dag operaties van de PA, onderwerpen zoals salarissen, scholen, pensioenen, straten, het aanleggen van kanalen … en toen de nadrukkelijke misdadigheid van deze handelwijze duidelijk werd, gaf IsraŽl ongeveer 20% van het gestolen geld aan Abbas in een "grootmoedig" gebaar, maar onder voorwaarde dat dit geld nooit bij Hamas zou komen, vergeet niet dat Hamas de rechtmatige, gekozen regering was en dat Abbas enige rechtmatigheid van IsraŽlische geweren komt en een zwaar-gearrangeerde verkiezing (en de oude Britse koloniale wetten werden aangehouden door de IsraŽliŽrs).
Gegeven dit standpunt: waar was - en is - het respect van de EU voor een democratische proces ?

De resultaten van dit beleid zijn duidelijk te zien voor iedereen: met de directe hulp van Europese troepen gestationeerd aan de grens van Egypte, is de bevolking van Gaza gesteld onder een beleg dat heeft geresulteerd in een grootschalige honger en ellende. De hele Gazastrook is in feite veranderd in een reusachtig concentratiekamp voor zijn 1,5 miljoen inwoners, met IsraŽlische troepen die naar willekeur op mensen schieten, en het hele gebied krioelend van Dahlan's doodseskaders die erop uit zijn om diegenen te pakken die de IsraŽliŽrs niet kunnen vinden, en de West-Bank vergaat het weinig beter.
Al deze afschuwelijkheden zijn gesteund door de leiders van Europese landen die beter zouden moeten weten als ze ervoor gezorgd hadden de juiste lessen te leren van hun recente geschiedenis (PDF) .

* Als Palestina geen geld had om salarissen van ambtenaren te betalen, wie betaalde dan de salarissen van het leger van 30.000 onder leiding van Abbas, Abu-Shibak en Dahlan ?

* Waar komt dit geld vandaan: is het Europees geld of is het het Palestijnse belastinggeld dat is gestolen door IsraŽl ?

* Hoeveel miljoenen heeft de Europese Unie gegeven om de salarissen van het verslagen PA-leger te betalen terwijl de Palestijnen in Gaza in honger werden achtergelaten ?

* Waarom was het nodig om dit enorme leger in Gaza op te stellen ?

* Wat is het doel van dit enorme leger, volgens de EU ?

* Heeft de Europese Unie aan de PA en de leiders van Fatah gevraagd over de doodseskaders van Dahlan, die deel uitmaken van de Palestijnse veiligheidsmacht onder leiding van de PA ?

* Waar vandaan komen de wapens en de uitrusting van Dahlan's doodseskaders en wie betaalt hun salarissen ?

* Waar komen de wapens en uitrusting vandaan voor de toegenomen "PresidentiŽle Strijdkrachten" van Abbas ?

* Wie betaalde al deze wapens en de training van deze eenheden ?

* Op welke wettelijke basis - om precies te zijn - financieren de EU en de verschillende landen van de EU deze strijdkrachten ?

* Zou het kunnen zijn dat er geen wettelijke grondslag is in welk land dan ook van de EU voor het financieren van militaire operaties en de Dahlan's bendes in Palestina, maar veeleer dat dit wordt vergemakkelijkt door zekere personen in strijd met de huidige wetten en met misbruik van de hoge posities die deze personen bezetten binnen de EU en hun respectievelijke landen ?

* Is het niet zo dat het financieren van een deels illegaal leger en doodseskaders in Palestina is in directe strijd met de principes verkondigd in de CFSP ?

* Als het financieren van Dahlan's doodseskaders in Palestina tegen de wetten en belangen is van de EU en zijn integrerende landen, wie of wat motiveert de EU om op deze manier te handelen ?Wie heeft er voordeel bij ? Werd de EU misleid door de PA of andere partijen in het financieren van operaties tegen zijn eigen principes en belangen ?

Ik zou elk antwoord op deze vragen van de betrokken partijen op prijs stellen, die ik natuurlijk zal publiceren.

De Palestijnen hebben geen 30.000 soldaten nodig in Gaza. Ik heb eerder geschreven dat we geen zinvol leger hebben om ons te beschermen tegen de IsraŽlische gruweldaden, maar dat er vele "veiligheids"-organisaties zijn onder commando van verschillende Palestijnse "vrienden van IsraŽl". De enige logische verklaring voor zo'n leger is dat de landen die deelnamen aan het opbouwen en financieren van dit reusachtige leger, van plan waren om de meeste Palestijnen in Gaza met dit leger te vermoorden.
Als er niet de nadrukkelijke onbekwaamheid was geweest van diegenen die gerekruteerd waren in dit door de PA geleide leger, dan zou het een moordrazernij zijn geworden, gelijk aan wat er gebeurde onder Amerikaanse bescherming in Ruanda, waar ongeveer 800.000 mensen werden afgeslacht in minder dan twee weken in 1994. Maar dit zou slechts ťťn deel zijn in een gecompliceerder plan, en het gevaar is allesbehalve voorbij.


Abu Shibak die zijn baas, Abbas, beschermt (Bron vd foto: ?)

De Europese Unie dacht er nooit aan om de PA een leger te helpen opbouwen om de Palestijnse burgers in hun thuisland te beschermen tegen de IsraŽlische bezetting, hetgeen zou overeenkomen met de uitgesproken belangen van de EU. Het was heel duidelijk sinds de vestiging van de PA van Abbas-Dahlan na Arafat's dood, dat de wapens die aan Dahlan's leger zijn gegeven, voor "binnenlands" gebruik waren, tegen Palestijnse burgers, maar niet om te beschermen tegen de IsraŽlische bezetting. In ieder geval verborgen de generaals van de PA en andere ambtenaren zich altijd in de kelder gedurende IsraŽlische aanvallen, ze sloegen nooit terug of verdedigden zich zelfs niet eens. Het is interessant om hier op te merken dat in het verslag van de DLPC (EU Parlementsdelegatie voor betrekkingen met de Palestijnse Wetgevende Raad) van hun laatste bezoek aan Palestina, in april/mei 2007, ze aanbevelen (PDF) dat de EU de betrekkingen met de PA normaliseert omdat alle voorwaarden die door het viertal waren opgelegd, werden vervuld door zowel Fatah als Hamas, dat het embargo op Gaza wordt opgeheven vanwege ernstige humanitaire belangen, en dat de EU aanbeveelt aan IsraŽl dat ze het gestolen Palestijnse belastinggeld terugbetalen.

Niets van dit alles gebeurde, maar inplaats daarvan zijn het presidentschap van de EU en hoge functionarissen van bepaalde regeringen in de EU gezien in de MSM  opscheppend over hun "steun aan IsraŽl" en "weeklagend" dat Palestijnen zo geneigd zijn tot "terrorisme", of joviaal lachend over de "grap" van Olmert's kabinet dat Gaza op dieet zette. Hoe meer men de situatie in Palestina onderzoekt en wat er is ontdekt door de gebeurtenissen van de laatste paar dagen, hoe onrustbarender de verdenking van de EU wordt, omdat alles erop lijkt dat de EU betrokken was in het financieren en organiseren van een leger van doodseskaders met het doel om alle Palestijnen in Gaza uit te roeien. En het "falen" van Dahlan en Abbas heeft hen ook niet ontmoedigd. Het was blijkbaar slechts ťťn stap in een gecompliceerder schema.


Haniyeh, Mishal en Abbas in Mekka: hun volk verradend ? (Bron v.d. foto: Al-Quds Al-Arabi ?)

Het Fatah-Dahlan-CIA-Israel complot
Waarom liet Fatah Hamas de kleine slag in Gaza winnen, en hoe infiltreerde de IsraŽlische inlichtingendienst in het militante Hamas ? Het was niet per ongeluk dat leiders van de PA en van Fatah niet in Gaza waren gedurende de operatie van de Hamas-strijders. Het was niet per ongeluk dat de PA-functionarissen uit Gaza naar Egypte, JordaniŽ, IsraŽl en Ramallah vluchtten, waarbij ze de - onder EU en IsraŽlische controle staande - grenzen over gingen, aan het begin van de strijd met Hamas. Het is bekend van wat in het verleden gebeurd is dat, wanneer Dahlan of de IsraŽliŽrs de moord op iemand voorbereidden, Dahlan en geselecteerde mensen van de PA zouden vluchten naar Egypte voor de duur van deze operaties. Ook in "normale" tijden kost het gemiddeld 2 weken voor Palestijnen om een antwoord te krijgen als ze een vergunning aanvragen om de grenzen van Gaza willen overgaan voor medische noodsituaties, en het kan wel een maand duren voor dat ze een antwoord van de IsraŽliŽrs krijgen op zulke dringende verzoeken. Dus, hoe vluchtten de Palestijnse officieren Gaza uit en kwamen vrijwel onmiddellijk daarna aan in Ramallah ? Dit kon niet zijn gebeurd zonder volledige hulp van de IsraŽliŽrs. In "normale" tijden waren de IsraŽliŽrs nooit behulpzaam tegenover Palestijnen. Er is geen genade onder hun bezetting. Steeds sterven er zwangere vrouwen aan de IsraŽlische grenzen, mensen die ziek zijn van kanker sterven in hun huizen omdat ze niet naar een ziekenhuis mogen gaan. Maar de verraders rond Abbas en Dahlan mochten vrij en ongehinderd door. Wat zal er gebeuren nadat de ambtenaren van Fatah Gaza overdragen aan Hamas? Wat is de echte deal tussen Dahlan-CIA-PA-Israel en Hamas? Hamas won niet in Gaza. In werkelijkheid won Dahlan door het in toepassen van het eerste stadium van het CIA-IsraŽl-PA-complot.

Wat zal het tweede stadium zijn van dit Dahlan-CIA-IsraŽl-PA-complot? Wat er ook gebeurt, 1,5 miljoen Palestijnen leven er in Gaza en verdere miljoenen in de West-Bank. De zogenaamde "Internationale Gemeenschap", de Europese landen en de Verenigde Naties zouden verantwoordelijk moeten worden gehouden voor elke misdaad en verwoesting die IsraŽl zal begaan of veroorzaakt te begaan in Gaza en de West-Bank tegen Palestijnse burgers. De geur van een complot en van rampen verspreidt zich over Gaza.
 
De West-Bank is niet Gaza
Gaza is niet de West-Bank en de West-Bank is niet Gaza. Hebron is een stad in het zuidelijk
deel van de West-Bank. Het staat bekend als een "stad van Hamas". Jenin is een stad in het noordelijk deel van de West-Bank, ook deze stad staat bekend als een "stad van Hamas". Dit zijn grondfeiten, of we ze leuk vinden of niet. Deze feiten hebben altijd de Palestijnse Autoriteit beangstigd, omdat ze hun eigen macht en corruptie bedreigen. Nog een feit is dat de Palestijnse Autoriteit in de West-Bank niet de macht heeft om zelfs hun eigen onderbroek te beschermen. President Mahmoud Abbas en zijn kliek van verraders en vandalen leven onder bescherming van het IsraŽlische leger, en alleen met toestemming en onder bescherming van de IsraŽliŽrs kan hij zich bewegen rond de Palestijnse steden en tussen de West-Bank en Gaza.

De vraag is nu: als de doodseskaderleider Muhammad Dahlan doorgaat met het "assisteren" van President Abbas in de West-Bank en dit complot ten uitvoer brengt, wat voor soort ramp zal deze misdadiger over de Palestijnse natie brengen?

Hamas is niet bepaald zwak in de West-Bank. De misdaden die gepleegd worden door de doodseskaders van Fatah tegen de activistenorganisatie Hamas bewijst niet dat Fatah sterk is en Hamas zwak. De activiteiten van Dahlan's doodseskaders in het verleden en de steeds doorgaande "wraakacties" tegen Hamas in de West-Bank, worden uitgevoerd onder bescherming van het IsraŽlische leger. En de laatste verkiezingen bevestigden dat de Fatah van Abbas algemeen wordt beschouwd als corrupt. Nog een teken dat hoe zwak Abbas in werkelijkheid is, is hoe hij tot president werd gekozen: hij werd gekozen in een geŽnsceneerde verkiezing waar hij het opnam tegen naamloze kandidaten van Fatah, en Hamas werd uitgesloten van deze verkiezing. Muhammad Dahlan kwam naar Ramallah nadat het eerste stadium van zijn complot klaar was in Gaza. Volgens de nieuwe situatie veroorzaakt door Dahlan-CIA-IsraŽl, zal Dahlan niet in staat zijn Gaza binnen te komen onder de autoriteit van Hamas. Vanwege wat hij heeft gedaan, is hij nu nummer ťťn op de zwarte lijst van de mensen die door Hamas gezocht worden.

Palestijnen hebben aangeraden dat Dahlan
asiel aanvraagt in de Verenigde Staten of in IsraŽl "als hij een slachtoffer van Hamas is", want dat is beter voor hem en voor de Palestijnen. Woedende straatprotesten "verwelkomden" Dahlan, Rashid Abu Shibak en Samer Al-Meshharawi in Ramallah, daar vele Palestijnen willen dat deze mensen terecht staan en gestraft worden als verraders voor hun acties in het verleden. Dahlan ontmoette enkele van zijn officieren die gevlucht waren uit Gaza en zich hadden gevestigd met hun gezinnen in het Grand Park-hotel in Ramallah. Het hotel zit vol met deze gevluchte generaals en andere functionarissen van de PA die hun kamp in Gaza in de steek gelaten hadden met hulp van de IsraŽliŽrs. Velen van hen bezitten luxe huizen in Ramallah.


Abbas kust een IsraŽlische bezettingsofficier (Bron vd foto: ?)

De VS en IsraŽl huldigen de winnaars van het eerste stadium van het Complot
De PA van Abbas kondigde een noodtoestand af aan het einde van vorige week en ontsloeg de Hamas-Fatah-eenheidsregering. Na deze belangrijke afkondiging zei de consul-generaal van de VS, Jacob Walles, dat de Verenigde Staten van plan is het verbod op directe hulp op te heffen voor de nieuwe
noodregering. De tweede reactie kwam van IsraŽl. De IsraŽlische premier Ehud Olmert zei dat een nieuwe noodregering van de PA, een "partner voor de vrede" zou zijn in de onderhandelingen met IsraŽl. Ondertussen is Olmert naar Washington gegaan, waarschijnlijk om Bush instructies te geven over hoe nu verder te gaan. Dit was het tweede stadium van het Dahlan-PA-CIA-IsraŽl-complot.

Abbas' autoriteit: teruggehouden als het volk het nodig heeft, gebruikt als CIA-IsraŽl het willen
In januari 2007 hield president Abbas zijn oren dicht als de vertegenwoordigers van de Palestijnse vrouwenorganisaties zijn hoofdkwartier Al-Muqataa bezochten in Ramallah, en vroegen dat hij zijn autoriteit zou gebruiken om een verklaring af te leggen dat de "moorden uit eerwraak" op Palestijnse vrouwen door hun families, zou verbieden en straffen. Meer dan honderd jonge vrouwen en meisjes werden gedood door hun families gedurende de laatste paar maanden in Palestina, vanwege bespeurde geringschattingen betreffende de eer van hun families. Vele honderden zijn er gedood gedurende de laatste twee jaar. Daar de situatie in Palestina verslechterd is, zijn deze moorden op vrouwen door hun eigen families dramatische toegenomen. In ieder geval weigerde Abbas de vrouwenorganisaties en de Palestijnse vrouwen te helpen, en de moorden op vrouwen blijven toenemen onder de waakzame ogen van zijn lieveling van het Westen.

Er zijn geen burgerlijke wetten in de Palestijnse steden en de PA van Abbas beschermt burgers niet. Er zijn veel misdaden en misdadigers maken deel uit van de PA-organisaties. Enkele van deze boeven helpen president Abbas in beveiliging, informatie, media en in de centrale commissie van Fatah. Deze misdadigers rondom Abbas roven de donaties voor de Palestijnse natie, geschonken door andere landen, en verkopen deze goederen voor winst; vele van deze personen zijn betrokken in corruptie. Ook is er geen gerechtigheid in Palestina. Abbas beloofde - toen nog onder Arafat - deze boeven te ontslaan gedurende zijn presidentiŽle campagne. Zodra hij president was geworden verzamelde hij deze criminelen van alle kanten rondom hem in zijn presidentieel hoofdkwartier.

op 13 november 2005 annuleerde de PA-ministerraad de gemeenteverkiezingen in Hebron, die zouden worden gehouden op 15 december 2005. Deze beslissing werd genomen nadat Hamas de gemeenteverkiezingen had gewonnen overal in de West-Bank. Daarvůůr werden de laatste gemeenteverkiezingen in Hebron gehouden in 1976 onder de IsraŽlische bezetting. Op 15 april 2007 gebruikte president Abbas zijn autoriteit om Mr. Khaled Iseleh tot burgemeester van Hebron te benoemen. Mr. Iseleh is een zakenman die in 't verleden wat goede zaken heeft gedaan met zijn IsraŽlische vrienden. Het zijn partners in enkele projecten, zoals het zgn. "Hebron elektriciteitsproject".

President Abbas gebruikte zijn autoriteit niet om enkele
spionnen te ontslaan die zich voordeden als technici en arbeiders in de Gemeente Hebron. Enkele van deze spionnen werden ontvoerd tijdens de Intifada, door Palestijnen die hun connecties onderzochten met de IsraŽlische bezetting. Deze spionnen stalen projectfondsen van de UNDP, en ze hielpen de IsraŽlische bezetting met het stelen en gebruiken van gemeente-eigendommen in de Hebronitische stadswijk H2, om te worden gebruikt voor illegale nederzettingen. Deze mensen hielpen ook de joodse kolonisten om stadsgrond te stelen in de buurt van de nederzetting Beit Hadassah in de Al-Shuhadastraat, door ofwel de andere kant op te kijken, ofwel frauduleuze verkoopvergunningen af te geven, en in die plaats een "alleen voor joden"-kleuterschool te vestigen.President Abbas kreeg honderden brieven om hem te verzoeken deze afschuwelijke situatie in Hebron te stoppen, maar nooit maakte Mijnheer de President gebruik van zijn autoriteit om dit te doen, zijn macht was altijd slapende als het op de noden van de Palestijnen aan kwam.

De verdenking is dat het tweede stadium van dit complot zal zijn dat Hamas enkele raketten op IsraŽl afvuurt zodat ze een "excuus" hebben om Gaza plat te bombarderen - "Palestijnen" uit Libanon hebben zoiets al gedaan - terwijl de bovenste laag van de Hamas-hierarchie vlucht naar Egypte, daarbij de slechtbewapende strijders achterlatend om te worden geliquideerd, tesamen met vele andere burgers. IsraŽl's nieuwe-oude minister van "defensie", Barak, heeft al aangekondigd dat ze een grootschalige invasie in Gaza overwegen met 20.000 man aan troepen, luchtmacht en honderden tanks … Tegelijkertijd zullen de Hamas-doodseskaders, onder bescherming van de IDF, iedereen doden die voorkomt op de IsraŽlische zwarte lijsten in de West-Bank. De enige vrede die IsraŽliŽrs kennen en begrijpen is de vrede van de kerkhoven, en dit is waarom Olmert Abbas' nieuwe "nood"-regering "partners voor vrede" noemde. Met de hulp van de Verenigde Staten, Europa, Egypte, JordaniŽ en Saoedi ArabiŽ, zullen mogelijk miljoenen Palestijnen nu worden afgeslacht, zoals altijd is bedoeld.


De strijdkrachten van Hamas in Gaza. Achtergelaten als offer voor de IsraŽliŽrs ? (Bron vd foto: Reuters)

Verduidelijking van mijn positie tegenover Hamas en Fatah
De meesten van de Hamas-strijders - net als hun tegenhangers van Fatah - zijn criminelen en extremisten. Beide organisaties zijn geÔnfiltreerd door de IsraŽlische inlichtingendienst. Er waren enkele goede mensen in beide groepen, maar de positieve leden van beide groepen zijn sinds lang geleden al vermoord of gevangen gezet door de IsraŽliŽrs, of afgezonderd door de PA. De meeste Palestijnen koesteren ook geen illusies over Hamas, weliswaar zijn ze gekozen, maar alleen vanwege ze werden beschouwd als het mindere kwaad.
Ik heb goede en slechte dingen ervaren van beide groepen. Mensen van Hamas gooiden rotte eieren naar mij in Hebron gedurende mijn werk en dreigden
molotovcocktails naar mij te gooien als ik de Hijab (= gezichtssluier) niet zou dragen. Natuurlijk droeg ik geen Hijab om de extremisten een plezier te doen, ik begon een minirok te dragen na hun bedreigingen. En het personeel van de president van de PA heeft eens een bandrecorder van mij gestolen nadat ik wat compromitterend materiaal had opgenomen van Abu Al-Sud, een familielid van de vroegere president Arafat, en de partners van Abu Al-Sud bedreigden mij met de dood als ik daar ooit over zou spreken. Mensen van de Fatah hebben mij ooit geprobeerd te doden in Ramallah nadat ik een artikeltje over corruptie had gepubliceerd. Zowel Fatah als Hamas deden verschrikkelijke dingen tegen mij en veel andere Palestijnen. Ik zal echter niet ophouden met schrijven.


-> Home (meer artikelen)