Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: Schoof Google Palestina de zee in ? :..
 
6 juni 2007

-> Home (meer artikelen) 

Vergoelijkt of zet Google aan tot genocide tegen mijn land ?

De huidige provider van mijn website biedt geen enkel soort statistiek. Als alternatief en tot ik iets beters vind, gebruik ik Google Analytics om een overzicht bij te houden. Vandaag merkte ik iets dat Google in een erg negatief licht doet verschijnen. In het kort: Palestina is van hun kaarten verdwenen en is vervangen door water. Ik weet niet hoe deze fout in Google ontstaan is, ook weet ik niet of het wel een fout is of dat het opzettelijk gedaan is, maar ik vind dit punt heel ernstig. De hele Palestijnse natie het recht ontzeggen om op de kaart te staan kan alleen maar een grove fout zijn als men Google's slagzin gelooft van "Doe geen Kwaad", maar uitgaande van Google's invloed en aanwezigheid op het internet, kan deze fout ertoe leiden dat het publiek gelooft dat Palestina en zijn bevolking van meer dan 4 miljoen niet bestaat, en dat ze ook geen bestaansrecht hebben.
Hier zijn wat scherm-opnames en de uitleg van mijn onderwerp.


Dit is het Midden-Oosten ("West AziŽ") volgens Google Analytics. Merk op dat er enkele
lezers waren uit het "Palestijnse Gebied" zoals Google de West-Bank en Gaza noemt.Als ik klik op "Palestijns Gebied" in het vorige plaatje, krijg ik dit lege plaatje met
de kleur van de Middellandse zee. Palestina heeft opgehouden te bestaan voor Google. Het aangeklikt worden
kwam eigenlijk uit Ramallah, maar deze stad bestaat niet meer voor Google.


Dit is IsraŽl volgens Google. Merk op hoe het "Palestijnse Gebied" dezelfde kleur heeft als de Middellandse Zee.
Gaza is niet de zee in afgebakend. Noch Gaza noch de West-Bank zijn aan te klikken,
evenmin als de omringende landen.


Om het water in te worden geschoven en afgeschilderd te worden als twee grote vijvers is ongelofelijk beledigend voor mijn natie, waar nog altijd een aantal van meer dan 4 miljoen mensen leven in deze gebieden. Noch ikzelf, noch de andere miljoenen Palestijnen die in diaspora en in Palestina leven, zijn verdwenen. Wij bestaan nog, we zijn Palestijnen, ondanks het feit dat we vaak worden gedwongen buiten ons geboorteland te leven en dat velen van ons andere paspoorten hebben. We hebben hier niet voor gekozen, maar dit werd ons opgelegd door een laffe "internationale gemeenschap" die hoe-dan-ook geen probleem heeft met apartheid en genocide, zolang het maar gepleegd wordt door joden uit naam van zionisme, en door teveel personen of organisaties die - zoals Google - op z'n best het niets kan schelen.

Is er enige reden waarom Google Palestina in hun kaarten zou weglaten ?

Dient Google een of ander belang met hun klaarblijkelijke onderdrukking van een hele natie die momenteel gevangen zit in twee reusachtige concentratiekampen, op het punt staand te worden uitgeroeid ?

Is er een relatie tussen Google, en IsraŽl en diverse zionistische organisaties die de aan de gang zijnde volkerenmoord tegen Palestina promoten en rechtvaardigen ? Wat voor doel zou zo'n relatie hebben, als die zou bestaan?

Ik verzoek Google dat zij
* het Palestijnse gebied en al zijn steden weer op de kaart zetten, met hun Arabische namen, geromaniseerd of niet, in alle kaarten en andere relevante producten die door hen worden gepubliceerd, zoals "Google
Analytics".
* erbij voegen, als betoon van goede wil, recente foto's in hoge resolutie van de hele West-Bank en Gaza in hun producten "Google Earth" en "Google Maps", waardoor geÔnteresseerden in staat zijn zich te vergewissen van de werkelijke omvang van de aanhoudende verwoesting en dieverijen door de illegale kolonisten en de IDF in mijn land, daar de momenteel beschikbare fotogegevens voor Palestina verlaagd zijn bijgesteld. Noch IsraŽl noch de half miljoen illegale joodse kolonisten in mijn land hebben legitieme veiligheidsbelangen in ofwel de West-Bank danwel Gaza, beschuldigingen van het tegendeel van hun kant zijn betwistbaar.

* gebruik maken van de zgn. "Groene Lijn" (wapenstilstandslijn van 1967) om de wettige en geaccepteerde grens met IsraŽl af te beelden.
* de werkelijke, Arabische, namen van alle steden en dorpen in Palestina erbij te zetten in hun kaartproducten. Waar dan ook illegale joodse nederzettingen zijn aangeduid, deze plaatse te bestempelen als "illegaal", wat ze immers zijn, onder de internationale wetten, zowel als onder de wispelturige en racistische wetten van IsraŽl

Ik heb gekeken naar de Amerikaanse wet betreffende genocide. Gegeven Google's vooraanstaande positie in de zoekmarkt van internet, en zijn eruit voortvloeiende invloed op de wereldwijde publieke opinie, kan de voortdurende weglating van Palestina in de kaarten van Google worden geÔnterpreteerd als een ophitsing tot - of tenminste een vergoelijking van - genocide. Dit is strafbaar volgens het Amerikaanse wetboek van strafrecht onder USC 18, Hoofdstuk 50A, en is ook een misdrijf in veel andere landen waar Google in gebruik is.

Ik verwacht dat de verantwoordelijke personen bij Google een bevredigende verklaring aanbieden voor dit zeer ernstige onderwerp, en ik zou op prijs stellen dat Google in overweging neemt de hier genoemde problemen meteen op te lossen, zonder buitensporige invloeden die geen enkel voordeel bieden aan wie dan ook die erbij betrokken is.

Schrijf of bel Google alsjeblieft hierover, ze hebben contact informatie op deze pagina. Ik herhaal het hier voor uw gemak. Mijn e-mailadres is: kawther_salam@yahoo.com.

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
phone: +1 (650) 253-0000
fax: +1 (650) 253-0001
 

-> Home (meer artikelen)