Het dagelijks leven van Kawther Salam

..: De koude oorlog van de IDF in Hebron :..
6 juni 2007

-> Home (meer artikelen)

De IsraŽlische militaire commandant van Hebron, kolonel Yehuda Fuchs, heeft vele keren een uitgaansverbod opgelegd aan de arme Palestijnen die in de oude stadskern van Hebron. Hij sloot ook de belangrijkste toegangspoorten naar de oude markt. Niets is er
veranderd in de stad Hebron sinds 1997. Er zijn andere commandanten van het bezettingsleger, maar de stad leeft nog steeds onder dezelfde uitgaansverboden, hetzelfde lijden, dezelfde regelmatige aanvallen door de joodse kolonisten en de IsraŽlische soldaten. Het IsraŽlische hoofdkwartier in de stad onder de diverse commandanten gaat door met het ten uitvoer brengen van het oude zionistische plan om Hebron te veranderen in een "Alleen voor joden"-stad. Wat er ook gebeurt in de stad, zowel van IsraŽlische als Palestijnse kant, het werd altijd gebruikt door de IDF om "feiten op de grond" te creŽren. Bijvoorbeeld: het bloedbad dat in 1995 werd veroorzaakt door de psychopaat Baruch Goldstein, resulteerde in de vernietiging en onteigening van de groentemarkt, de afsluiting van de Al-Shuhadastraat en in 12 jaar van voortdurende, bijna ononderbroken uitgaansverbod voor Palestijnen in de hele stad. Het plan om Hebron te ontvolken en etnisch te zuiveren, is oud en is al in werking sinds 1967. De specifieke manier van de uitvoering ervan wisselt van IsraŽlische commandant tot commandant, maar wat gemeenschappelijk is, zijn de "timing" en "klaarblijkelijke rechtvaardiging": elk excuus wordt gebruikt om een huis hier te onteigenen, iemand daar te doden, een groep ergens anders te arresteren, wat land te stelen, ... en als er geen excuus gevonden kan worden dan wordt een of ander incident veroorzaakt door de kolonisten. Op deze manier wordt er vermeende "rechtvaardiging" gegeven aan diefstal en moord met zogenaamde "militaire bevelen". Een joodse religieuze extremist uit New York is aangekomen en heeft geen huis ? Geen probleem. Veroorzaak een incident, provoceer de Palestijnen, vermoord iemand. Het resultaat is altijd hetzelfde: de bezettingscommandant van de dag, Shamni, Tivon, Weinberg, Fuchs of wat hun naam dan ook is, vaardigt een "militaire order" uit om dit of dat begeerde huis of stuk land te onteigenen. De eigenaars worden eruit getrapt, of ter plaatse doodgeschoten (of met dynamiet opgeblazen, of met een bulldozer platgereden, of met messen neergestoken, of met knuppels in elkaar geslagen ...) als ze zich verzetten, uiteindelijk worden de bezittingen "onbewoond" verklaard en het eigendomsrecht wordt door IsraŽl - dat geen jurisdictie heeft in Palestijnse landsdelen - gegeven aan de "religieuze" malloot die van ver weg was gekomen om te gedijen in criminaliteit.


Yehuda Fuchs, de kwade man rechts, is de nieuwe bezetter van Hebron


De "Shamni-Fuchs"-weg tussen Tel-Rumeidah en de Al-Shuhadastraat.

In 1997, toen kolonel Gadi Shamni de IsraŽlische militaire commandant was, had hij een rondrit gemaakt met de commandant van het burgerbestuur, kolonel Baruch Nagar en andere ambtenaren. Ze werden vergezeld door een ingenieursteam uit Tel Rumeidah en wandelden naar het moslimkerkhof. De rondtocht van de commandanten ging niet door de Al-Shuhada hoofdstraat. De tocht ging van de Palestijnse tuinen in Tel-Rumeidah tot het kerkhof. Het ingenieursteam had enkele kaarten en maakte opmerkingen gedurende de hele tocht. Ik was ooggetuige van deze tocht, ik volgde de commandanten en ik begreep dat ze een kaart tekenden om een nieuwe weg te openen als verbinding tussen Tel-Rumeidah en de Al-Shuhadastraat. Ik heb over deze tocht (hier, in het Arabisch) geschreven. Toen ik mijn artikel twee dagen later publiceerde was het IsraŽlische burgerbestuur er niet blij mee. Een zekere "Kolonel Alex" van het kantoor van Baruch Nagar, belde mij en zei dat het niet nodig was om dit nieuws te publiceren daar het een "negatieve sfeer tegen de vrede" zou teweegbrengen. Ik
begreep van deze ambtenaar "Alex" dat dit plan toen niet ten uitvoer zou worden gebracht. De weg werd enkele jaren later aangelegd. De gebruikelijke "militaire orders" werden verspreid tegen het eind van 2006, en het is nu, ongeveer 10 jaar later, voltooid.

Wat er in Hebron gebeurt onder kolonel Fuchs is niet nieuw. Zijn grote "prestatie" was het openen van een nieuwe weg voor de kolonisten om door te steken door Palestijnse landbouwgronden. Deze weg was een verbinding tussen Kach-nederzettingen in Tel Rumeida en Avraham Avino. Eigenlijk is de Al-Shuhadastraat een verbinding tussen deze nederzettingen, daar deze straat is bestemd voor exclusief gebruik door de joodse kolonisten sinds het bloedbad dat werd teweeggebracht door de terrorist Goldstein, die 29 mensen vermoordde en tientallen anderen verwondde bij de Grot van Abraham.
Andere prestaties van Fuchs was de inbeslagname (of eigenlijk, stelen) van de Al-Aqtab-moskee in de Groentemarkt, en het verwoesten van tientallen Palestijnse huizen bij de Grot van Abraham, en ze te vervangen door een nieuwe weg als verbinding tussen de moskee en de joodse nederzetting Kiryat Arba, en tenslotte op 18 maart 2007, de bezetting van het Palestijnse gebouw van Fayez Al-Rajaby door joodse kolonisten. Natuurlijk waren er nog meer "prestaties" in de stad, waarvan niemand ook maar iets positiefs over kan zeggen, zoals de dagelijkse aanvallen, arrestaties en moorden die gepleegd worden door de joodse kolonisten en soldaten.


Demonstratie met kinderen uit Hebron in 2001, tegen het uitgaansverbod
dat is opgelegd door de IsraŽlische bezetting

In 2001, in de periode van Dror Weinberg, stuurde ik een brief die was ondertekend door de arme kinderen van Hebron, naar de vroegere secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, waarin werd geklaagd over het voortdurende uitgaansverbod, dat op dat moment al 183 dagen had geduurd. Ik organiseerde ook een kleine demonstratie met deze kinderen onder de 9 jaar, voor hun huizen. Een officier die met zijn voornaam "Shlomo" heette, van de Golani, brak de hand van een man van het gezin Abu-Hayeh, die naar de kinderen had staan kijken vanuit zijn raam. De officier deed dat omdat hij er niet blij mee was toen hij zag dat de man aan het kijken was naar de kleine demonstratie van kinderen.  


De onbeantwoorde brief van de Hebronitische kinderen aan Kofi Annan

Hierboven is de brief afgebeeld die in 2001 is gestuurd naar de vroegere president van de V.N. Kofi Annan door de arme kinderen van deze stad. Een kopie van deze brief werd gestuurd naar de vroegere militaire commandant Dror Weinberg. Maar er kwam geen antwoord. Noch Kofi Annan, noch wie dan ook van de VN hebben ooit antwoord gestuurd. Tot de dag van vandaag gaat de genocide van Palestina door onder het waakzame, goedkeurende oog van de Verenigde Naties, terwijl deze instelling de schaamteloosheid heeft om schijnheilig te spreken over "Mensenrechten".
Wij Palestijnen zijn niet de eerste slachtoffers van de V.N. en we zullen ook niet de laatste zijn. Deze brief kon evengoed vandaag zijn geschreven en aan de nieuwe secretaris-generaal, Ban Ki Moon, zijn gestuurd. De enige vraag is of hij zou antwoorden of zouden we weer dezelfde trage vadsigheid en lafheid zien.


Dit zijn de kinderen van illegale joodse kolonisten in Hebron. Ze dragen wapens sinds
vroege kindertijd en kunnen elke Palestijn doden wanneer ze dat willen. Ze worden beschermd door de IDF.Dit is een "Militaire Order" uitgegeven door de IDF aan Palestijnen. Dit is
hoe de IsraŽlische regering diefstal van land in de doofpot stopt door het te "legaliseren".


Wanneer zal de V.N. erop staan dat IsraŽl toegeeft aan de ongeveer 65 resoluties die aangenomen zijn door de Algemene vergadering van de V.N., tegen IsraŽl en diens criminele gedrag ?

Wanneer zullen landen over de hele wereld stoppen met deze instelling te financieren die oorlogen van agressie en genocide steunt en toedekt, zoals het dat herhaaldelijk gedaan heeft ? Enkele voorbeelden van de houding van de V.N. ten gunste van genocide en aanvalsoorlogen zijn Palestina, JoegoslaviŽ, Rwanda en momenteel SomaliŽ / EthiopiŽ. In al deze gevallen: wat er gebeurde of nog steeds gaande is, zou kunnen worden vermeden, als de V.N. niet opzettelijk de andere kant op gekeken zou hebben.

Wat voor doelstelling streeft de V.N. na door de andere kant op te
kijken en zodoende genocide te steunen en in de doofpot te stoppen, in Palestina of waar dan ook ?

Wie dient de V.N. ermee als het genocide en aanvalsoorlogen steunt en in de doofpot stopt?

Wanneer zal de V.N. in de plaats daarvan een klacht indienen bij het Internationale Strafhof dat niet zal toestaan dat criminele staten zoals IsraŽl beslissen of zijn functionarissen zullen worden vervolgd ?

IsraŽl heeft aan exact GEEN ENKELE van de voorwaarden toegegeven die het accepteerde toen het lid werd van de V.N. - Waarom is IsraŽl niet uit de V.N. gezet ?

Wanneer zullen landen over de hele wereld begrijpen dat misdaden tegen de menselijkheid niets te maken heeft met politiek en alles te maken heeft met misdadigheid, en zullen ze dienovereenkomstig handelen ?


-> Home (meer artikelen)