Het dagelijk leven van Kawther Salam

  ..: Het offer van Saddam :..
 
3 januari 2007

-> Home (meer artikelen) 


Op de eerste dag van Eid Al-Adha Al-Mubarak, zijn 1,5 miljard gematigde Moslims beledigd in hun Islamitisch geloof, beledigd in hun menselijke waardigheid, en beledigd vanwege hun identificatie met Moslim-tradities en cultuur. Voor miljoenen niet-kerkelijke Moslims, die niet hun godsdienst uitoefenen maar niettemin hun leven leiden volgens de cultuur en tradities die geworteld zijn in het Islamitische geloof, is hun manier van leven diep onteerd door de terechtstelling van Saddam Hussein op de eerste dag van Eid Al-Adha.


Als het kriterium Misdaden tegen de Menselijkheid is, wanneer wordt hij dan opgehangen ???

De grote heiligschennis was de keuze van de datum van Saddam's terechtstelling. De misdadige regeeringen van de Verenigde Staten en IsraŽl maakten de illegale keuze van de datum van Saddam's terechtstelling, zoveel is duidelijk. Bovendien, de weerzinwekkende regering van Irak bestond uit de bende huurlingen en verraders rond Mr.‘Duisternis Al-Maliki’ (zijn eigenlijke naam, 'Nur', betekent 'licht' in het Arabisch) bracht dit besluit ten uitvoer, die nooit zou zijn genomen door de echte Iraakse regering. De verbazingwekkende verdorvenheid van deze smerige heiligschennis kon alleen zijn uitgedacht door die hogepriesters van ellende die over de hele West-Bank wonen en door 't leven gaan met zelf-toegewezen, respect-afdwingende titels als "Rabbi" (leraar) of "Tzaddik" (vrome).
Alleen zij die tegelijk de noodzakelijke kennis hebben van religieuze tradities, de ongetemperde haat tegen alles wat Islamitisch is en een giftige psyche die doortrokken is van die karaktertrek die kenmerkend is voor het gedrag van psychopaten en die verheven is door deze zionistische joden tot een culturele instelling onder de naam van chutzpah, terwijl ze zelf aanvechtbaar leven in afvalligheid ten opzichte van alles waar het jodendom voor staat.
Dit, en de haarkloverij rond de legaliteit van de terechtstelling of die moest uitgevoerd worden "voor de dageraad" van deze speciale dag, gekwalificeerd als het begin van de Eid - het wijst allemaal naar deze moreel gedegenereerden en hun politiek zionistische broeders in hoge posities in de VS en andere westerse regimes zoals de intellectuele daders, en de Amerikanen en hun Iraakse huurlingen zoals de gewillige uitvoerders van deze ongelofelijke heiligschennis.

De president van de smerige en kwaadaardige Iraakse "regering" heeft de meest elementaire heiligheid van de heilige dag Eid Al-Adha Al-Mubarak. Op deze dag verbiedt het Islamitische geloof het martelen, doden of vernederen van een andere persoon. Het is een heilig feest, net als de feestelijkheden van Pasen heilig zijn voor Christenen.
Het is heel goed mogelijk dat Mr. Al-Maliki enkele miljoenen dollars heeft ontvangen van de Verenigde Staten en IsraŽl voor zijn vuile werk.

Om te begrijpen wat ze hebben gedaan en waarom het een heiligschennis is die de zuiver religieuze dimensie overtreft, is hier het van toepassing zijnde citaat van het boek Genesis, hoofdstuk 22, dat de basis vormt van Eid Al-Adha, de Islamitische Hajj, en die de basis is van religieuze leerstellingen van het Christendom:

Genesis 22 - De opoffering van Isaac (klik voor origineel)

22:1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. "Abraham!" zei hij. "Ik luister," antwoordde Abraham.
22:2 "Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal."
22:3 De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken.
22:4 Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen.
22:5 Toen zei hij tegen de knechten: "Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug."
22:6 Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder.
22:7 "Vader," zei Isaak. "Wat wil je me zeggen, mijn jongen?" antwoordde Abraham. "We hebben vuur en hout," zei Isaak, "maar waar is het lam voor het offer?"
22:8 Abraham antwoordde: "God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen." En samen gingen zij verder.
22:9 Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout.
22:10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten.
22:11 Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel: "Abraham, Abraham!" "Ik luister" antwoordde hij.
22:12 "Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden."
22:13 Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon.
22:14 Abraham noemde die plaats "De Heer zal erin voorzien". Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: "Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden."

(vertaling: Nederlands bijbelgenootschap)


De basis van Eid Al-Adha en de Hajj in de Islamitische geschriften, ligt in de Sura van As-Saaffat, verzen 102 t/m 107, zoals hierna geciteerd:

Sura van As-Saaffat, verzen 102 t/m 107 (klik voor origineel)

102
YUSUFALI: Toen de zoon de leeftijd bereikte waarop hij met hem zou werken, zei hij: "O, mijn zoon Ik zie in een visioen dat ik je opoffer: Zie nu zoals jij het ziet!" De zoon zei: "O mijn vader! Doe als u is bevolen, u zult mij vinden als Allah het wil dat men Geduld en Gelijkmoedigheid beoefent!"
PICKTHAL: En toen zijn zoon oud genoeg was om met hem te wandelen, zei Abraham: O mijn geliefde zoon, ik heb in een droom gezien dat ik je moet offeren, Dus kijk, want denk je? Hij zei: O mijn vader! Doe datgene wat u bevolen is. Als Allah het wil zult u mij vinden bij de standvastigen.
SHAKIR: En toen hij met hem ging werken zei hij: O mijn zoon! Zeker, ik heb in een droom gezien dat ik je zou offeren: overweeg dan wat je ziet. Hij zei: O mijn vader! Doe wat u bevolen is; als het Allah behaagt zult u mij vinden onder de geduldigen.

103
YUSUFALI: Toen ze aldus beiden hun wil onderworpen hadden aan Allah, legde hij hem voorover met zijn voorhoofd op de grond voor het offer,
PICKTHAL: Toen ze zich beiden aan Allah hadden overgegeven en hij hem op zijn gezicht had neergegooid,
SHAKIR: Dus toen ze zich beiden overgaven en hij hem neergooide op zijn voorhoofd,

104
YUSUFALI: Riepen wij naar hem "O Abraham!
PICKTHAL: Wij riepen naar hem: O Abraham!
SHAKIR: En we riepen naar hem en zeiden "O Abraham!"

105
YUSUFALI: "U hebt mijn visioen al doen uitkomen!" - Belonen wij inderdaad zo degenen die goed doen?
PICKTHAL: U hebt het visioen al doen uitkomen. Kijk! Dus, belonen wij het goede?
SHAKIR: U hebt inderdaad de waarheid van het visioen gezien, zeker belonen wij aldus degene die het goede doen:

106
YUSUFALI: Want dit was blijkbaar een beproeving-
PICKTHAL: Zie! Dat was waarlijk een duidelijke test.
SHAKIR: Zeer zeker, dit was een openlijke beproeving

107
YUSUFALI: En we kochten hem vrij met een hoogst belangrijk offer:
PICKTHAL: Toen kochten we hem vrij met een geweldig slachtoffer.
SHAKIR: En we kochten hem vrij met een heldhaftig offer.

De geÔnteresseerde lezer kan ook hier (.PDF) een artikel lezen over de oorsprong en betekenis van de Hajj, gepubliceerd door het Amerikaans Islamitisch Instituut.


Als het kriterium ´Misdaden tegen de Menselijkheid´ is, wanneer zal hij dan worden opgehangen ???

Eid Al-Adha is het feest of ceremonie van het offer, tijdens welke de Moslims het offer vieren dat Abraham bracht om zijn zoon Ismael te redden. De symboliek hiervan is van de hoogste orde, daar martelaarschap wordt beschouwd als een opoffering om de natie en diens vrijheid te redden.
Dit feest heeft zijn oorsprong in de geschriften van de Heilige Koran en de bijbel. Het is het verhaal (hierboven geciteerd uit Genesis in het oude testament) van Abraham, de vader van de profeten, en zijn zoon Ismael. Terwijl er een twist is tussen de Islamitische en christelijke godsdiensten over of de naam van de zoon die in het verhaal wordt genoemd Ismael is of Isaak, de symbolische leringen van deze episode zijn duidelijk voor zowel het Islamitische als het Christelijke geloof.

Op deze dsag moeten Moslime het verhaal herdenken van de vader van de profeten Abraham, die ervan droomde dat hij zijn zoon Ismael slachtte als een offerande aan God, maar zijn hand werd tegengehouden door de Engel van God toen hij gereed was om zijn zoon op de brandstapel te slachten. God stuurde hem een ram om te worden geslacht inplaats van zijn zoon.
De symbolische betekenis van dit heilige verhaal is heel duidelijk: Het is door God verboden om mensen te slachten. Eid Al-Adha, het offerfeest, is bedoeld voor alle Moslims om het goddelijke verbod op mensenoffers te gedenken. Het is ook een gelegenheid waarbij gewoonlijk kwijtscheldingen verleend worden voor misdadigers en vergeving wordt geschonken in persoonlijke zaken.
Om de boete-ram die door God gezonden werd aan Abraham, te gedenken, worden schapen en geiten die ouder zijn dan een jaar, geslacht en hun vlees wordt verdeeld onder familieleden en de armen.

Wat voor iemand Saddam Hussein ook was, wat hij ook in Irak heeft gedaan; het rechtvaardigt niet de schending van de fundamentele heiligheid van de heilige dag van Eid Al-Adha. Saddam werd geslacht op een heilige dag waarop het doden van mensen verboden is.
Symbolisch gezien was het doden van Saddam op deze dag het equivalent van een herinvoering van mensenoffers tegen de wil van God in, en - daar de Moslim-traditie tijdens dit feest alleen dieren kunnen worden geslacht die gegeten kunnen worden - is het doden van Saddam op deze dag ook het equivalent van het belasteren van alle Moslims - religieus of niet - als kannibalen.
In de taal van de symbolen: Saddam werd gedood in plaats van de boete-ram van de religieuze geschriften.

Stel je voor (als je wil) dat de Chileense regering had besloten om de vroegere dictator Augusto Pinochet terecht te stellen op Paaszaterdag, vlak voor de paus begon met de Paaswake in Vaticaanstad. Hoe zou een Christen zijn gevoel hierover daarna beschrijven ?

Hierom voelden alle Moslims zich beledigd in hun geloof en hun culturele identiteit, door de executie van Saddam Hussein.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat het tijdstip van de executie van Saddam Hussein werd gekozen om samen te vallen met een heilig moment voor alle Moslims in de wereld, dat wordt herdacht door Moslims met hetzelfde respect en verering als Christenen hebben voor het Paasfeest. Iedereen, Christen of Moslim, zouden zowel Pasen als Eid Al-Adha moeten respecteren als heilig. Moorden en terechtstellingen zijn verboden bij deze gelegenheden. Saddam werd symbolisch het schaap van Eid al-Adha, die de criminele extremisten van de Verenigde Staten en IsraŽl hebben besloten te slachten.
Dit is het ware gezicht van de Amerikaanse bezetting. Saddam Hussein werd op deze wijze terechtgesteld omdat hij de boeven van de Verenigde Staten en IsraŽl angst had aangejaagd. Hij joeg ze angst aan toen hij leider was en in de gevangenis zat. Ze dachten dat zijn executie misschien hun zorgen zou wegnemen, de schande uitwissen van de nederlaag die ze over zichzelf gebracht hadden.

We hebben de belediging begrepen die naar ons werd overgebracht door de executie van Saddam. Echter, wat noch Amerika noch IsraŽl wel zal begrijpen is dat de Arabische naties nooit 'ja' zullen zeggen tegen de Amerikaanse en de IsraŽlische bezettingen, zelfs al zouden alle Arabische "leiders" volgzame honden worden op de boerderij van George Bush (wat ze inderdaad ook zijn, figuurlijk gesproken).


Als het kriterium "Misdaden tegen de Menselijkheid" is, wanneer wordt hij dan opgehangen ???

De wortel van de zionistische ondermijning van de westerse politiek zijn dezelfde goddeloze aanstellers die de Palestijnse bevolking dag na dag terroriseren in de West-Bank en Gaza. De gemeenschappelijke ideologie en de lijnen van beÔnvloeding kunnen worden gevolgd van specifieke illegale nederzettingen en yeshiva's in de West-Bank, van specifieke personen die illegaal in de West Bank verblijven en die vaak genoeg bekend zijn bij naam en adres, om kringen in Tel Aviv, Londen, Washington, Canberra en vele andere plaatsen, te beÔnvloeden; en direct in het bestuur van vele van de organisaties die welbekend zijn vanwege hun economische plunderingen over de hele wereld, zowel als naar personen die heel actief zijn in de internationale economische en politieke kringen, maar die minder bekend zijn bij het publiek, en als ze dat al zijn, dan als "mensenvriend" of "oligarch".

De ideologie die samengaat met dit soort kringen is oud-testamentair, racistisch en beestachtig wreed: haat de 'ander' zoals je je materiŽle bezittingen liefhebt, prikkel en doodt je politieke tegenstanders zoveel als mogelijk. De zionistische kringen die deze ideologie naleven, trekken hun godsdientige rechtvaardiging voor hun gedrag niet uit de lessen van vergevingsgezindheid in de religieuze geschriften, maar uit de bloederigste passages van het bijbelse oude testament waarin Jahweh zijn volk beveelt om hun weg dwars door het land te banen door te doden, te verkrachten en te plunderen.(Zie o.a. het boek Jozua).
Het begrijpen van hun ideologische achtergronden verklaart waarom Augusto Pinochet stierf van ouderdom, terwijl Saddam en zijn zoons tot de dood achtervolgd werden: Pinochet stond nooit tegenover de bedoelingen van de zionisten en hij vergemakkelijkte zelfs de uitverkoop van zijn land aan belangstellenden die met hun op ťťn lijn stonden - maar Saddam was een hindernis in hun tunnelvisie-dromen van een "Groot-IsraŽl".

In de Islamitische geschiedenis hebben we nog nooit gehoord dat een gevangene werd terechtgesteld of gedood werd door zijn eigen regering op de dag van Eid al-Adha. We hebben altijd gehoord dat gevangenen werden vrijgelaten en dat kwijtschelding werd verleend aan mensen die schuldig waren aan misdaden en overtredingen, enkele dagen voordat de ceremonies van deze Eid begonnen. Op deze dag mogen Moslims geiten slachten en het vlees ervan naar hun buren en de arme mensen laten brengen. Hoe konden we de terreurboodschap misverstaan die ons werd gestuurd door middel van de opoffering van Saddem door de VS en hun IsraŽlische en Iraakse bondgenoten ?

Saddam was de laatste moedige Arabische leider die niet zwichtte voor IsraŽl en de Verenigde Staten. Hij was de enige leider die twee keer zijn leger stuurde om de misdadige terroristen van IsraŽl te bestrijden. Wat Saddam Hussein ook deed, hij was een leider en een krijgsgevangene. De VS en hun CIA steunden hem gedurende een lange tijd, uiteindelijk moest hij sterven omdat hij veel van de walgelijke geheimen van deze mensen kende. Saddam zei 'nee' tegen IsraŽl en Amerika. Zijn land was rijk aan olie. Dit was de reden achter de bezetting van Irak en zijn executie. Ondanks alle propaganda en openlijke leugens van de duur-geklede commentatoren van alle bedrijfsmedia, de mensen in het Westen weten dat de agenda die wordt uitgevoerd "in hun naam" in Irak, niets te maken heeft met "democratie" of "terreur". De meeste mensen weten exact dat wat daar gebeurt, wordt aangezet door precies twee factoren: de irrationele hebzucht van de Amerikaanse grensoverschrijdende oliebedrijven, en veel duidelijker de invloed van de criminele zionistische elementen die het Amerikaanse en IsraŽlische politieke landschap ondermijnd hebben.

De keuze van godsdienstige viering laat duidelijk zien welke hun wereldvisie is als die wordt vergeleken met andere belangrijke godsdiensten: het Christendom viert Pasen als een symbolische herinnering aan de dood en verrijzenis van Jezus die hoop symboliseert; de Islamitische wereld viert Eid Al-Adha om het reeds genoemde verhaal uit de geschriften - dat vergevingsgezindheid symboliseert - te herdenken; het jodendom viert Pessach om de ontsnapping uit de slavernij onder de Egyptische farao te vieren.
Maar zionistische joden vieren de massamoord van 75.000 van hun politieke tegenstanders (inclusief vrouwen, kinderen en oude mannen) zoals beschreven in hoofdstuk 9 van het boek van Ester.

Deze twee terroristische landen pleegden vele misdaden tegen de menselijkheid, de dagelijkse moorden in Irak en Palestina gaan maar door. Elke week doodt de VS in Irak meer mensen dan Saddam Hussein tijdens de hele periode van zijn leiderschap in Irak. Volgens de Amerikaanse bronnen die bekend staan om hun leugens, zijn er in 2006 meer dan 14.300 mensen gedood ini Irak. Volgens meer betrouwbare bronnen, moet het aantal doden vanwege Bush en zijn trawanten in december 2006 alleen al meer dan 18.000 personen bedragen.

Saddam werd veroordeeld voor de moord op 148 Shia's na een mislukte moordaanslag in 1982. De vroegere Chileense militaire leider Augusto Pinochet stierf vorige maand aan de complicaties van een hartaanval. Pinochet was betrokken bij het doden van meer dan 3000 mensen tijdens zijn 17-jarige onderdrukkingsbewind, en hij martelde duizenden mensen. Pinochet en zijn familie stalen miljoenen van de Chileense bevolking, verduisterden publieke fondsen en deden geen belasting-aangifte, maar hij werd tot het einde gesteund door de Verenigde Staten.

Maar Saddam Hussein stuurde zijn leger twee keer om te vechten tegen IsraŽl; dat was de werkelijke reden om Iral te verwoesten en duizenden Iraki's te doden, en hem tenslotte terecht te stellen. Iedereen begrijpt en ziet het walgelijke terroristengezicht van Amerika, behalve de corrupte "leiders" van vele westerse landen. Het volk van deze landen is niet achterlijk, ondanks de corruptie van deze politici. De hoogdravende taal van Bush, dat “Saddam’s executie een belangrijke mijlpaal was op de weg naar democratie van het land” is een duidelijke leugen. Als hij gelijk heeft met dat te zeggen, dan zou hij moeten worden terechtgesteld voor het doden van duizenden Iraki's. Hij zou worden terechtgesteld voor de verslechterende situatie die zijn "democratie" aan Irak heeft gebracht. Hetzelfde geldt voor al die zelfverheerlijkende "leiders" die leuteren over het "brengen van democratie" of het "kalmeren" (vrede brengen) van dit of dat land, dat geen problemen had totdat zij er hun legers naartoe stuurden.

De Israelische oorlogsmisdadigers zouden ook moeten worden terechtgesteld voor de ontelbare bloedbaden die ze hebben begaan in Libanon en Palestina.
De terechtstelling van IsraŽlische oorlogsmisdadigers is heel belangrijk voor het bereiken van gerechtigheid en vrede. IsraŽl is een heel grote bedreiging voor de vrede en gerechtigheid in de wereld, niet alleen in Palestina en het Midden Oosten.


Als het kriterium "Misdaden tegen de Menselijkheid" is, wanneer wordt hij dan opgehangen ???

De slachtoffers van de Israelische en de Amerikaanse bezettingen zullen nooit opgeven, ze zullen verzoeken om de terechtstelloing van deze boeven, zo niet vandaag, dan toch morgen. Misschien zal het gezicht van deze zwarte geschiedenis veranderen en werkelijke gerechtigheid zal de valse Amerikaanse 'democratie' vervangen.
Hopelijk zullen we zien dat Mr. Bush en de IsraŽlische leiders worden geŽxecuteerd ter gelegenheid van de volgende viering van Poerim.


-> Home (meer artikelen)