Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: VS-officieren planden het bloedbad van Beit Hanoun :...
 
11 november 2006

-> Home  (meer artikelen)

(Noot v.d. vertaler: De naam van het boevenland "israël" en de afleidingen ervan, zijn met kleine letter geschreven, dus "israël" en "israëlisch" inplaats van "Israël" en "Israëlisch". Dit is geen fout, het is opzettelijk gedaan om de extreme minachting uit te drukken die deze "staat" toekomt. De staat israël bevat een zó rotte mentaliteit dat de naam ervan niet verdient met een hoofdletter te worden geschreven - behalve om taalkundige redenen, dus aan het begin van een zin).

Als je de foto's in dit artikel afschuwwekkend vindt, zoals ik, denk dan aan het volgende: overal in Palestina zien de mensen dit soort beelden dagelijks, en dan niet als plaatjes of foto's maar in werkelijkheid, en overal waar ze gaan - en bovendien dat deze genocide gelijkelijk door ALLE westerse landen wordt gesteund, de Europese Unie en de Verenigde Naties.
Als je in een "westers" land woont, ongeacht welk land, zal de belastingen die je betaalt heel waarschijnlijk datgene financieren wat je hier ziet. Spreek met je politici als je het niet leuk vind wat je ziet.
Als de psychopaten en de moreel gedegenereerden - die deze daden begingen met de hulp van jullie regeringen - ophouden met dat te doen, zullen ik (en anderen) stoppen met deze afbeeldingen te publiceren.Een gedood gezin uit Beit Hanoun op hun laatste weg.


Ik ben bezig geweest met de problemen die betrekking hebben op mijn verbanning gedurende een lange tijd. Sinds de misdadige staat israël mij het recht weigerde om als journalist te werken in mijn thuisland Palestina en mij dwong naar Europa te vluchten, verschenen er vele problemen in mijn leven. Ik vraag mezelf af waarom de V.S. niet ophoudt met de bommen te schenken die ze gebruiken tegen de Palestijnen in Gaza en de West-Bank. Hebben we de V.S. ooit iets aangedaan ?

Waarom stuurde de V.S. militaire detachementen naar israël nadat de israëliërs de oorlog verloren in Zuid Libanon? De israëlische militaire radio, "Radio Tsahal", verkondigde dit nieuws. Ze zeiden dat het Amerikaanse detachement van officieren in israël was aangekomen om deel te nemen aan de operatie "Autumn Clouds" ("Herfstwolken") in Gaza, dat ze de israëlische militairen hielpen hun "moordenaarsplichten" te vervullen zonder enig verlies. Amerikaanse officieren waren betrokken bij de laatste slachtpartij in Beit Hanoun, waarbij in één incident 20 Palestijnen werden gedood, en tenminste 60 onschuldige kinderen, oude mannen en vrouwen werden gewond.Israël moest zichzelf tegen haar verdedigen, dus deden ze dit.


De vraag stelt zichzelf: waarom is de politieke discussie van de Europese landen nog steeds gefixeerd op de misdaden tegen de joden van meer dan 60 jaar geleden, waarbij al die tijd de uitvoering van de grote ramp wordt toegestaan en zelfs gesteund wordt, die mijn thuisland Palestina overkomt? Waarom zwijgen alle Europese politici over alle misdaden die de israëliërs begaan in Palestina?

Zijn ze bang dat de joden zullen terugkeren naar Europa, of zijn ze zelf betrokken in deze misdaden? Is het logisch dat de Europese landen een verdrag hebben ondertekend tegen genocide (volkerenmoord), en dan een belegering aan de Palestijnen opdringen en de omstandigheden creëren voor een daadwerkelijke uithongering van een ander volk in een ander land ?

Waarom leggen de internationale media een sluier van stilzwijgen over wat er gebeurt in Palestina, de concentratiekampen die Gaza en de West-Bank zijn? Niets komt er naar buiten in de media, de TV, de kranten. De media vermelden alleen onbenullige incidentjes, of, op een geweldig opgeblazen manier, als er iets kleins gebeurt tegen de israëlische bezettingsterroristen zelf.
Voorzover mij bekend, zijn alle westerse media medeplichtig in deze genocide.Ze moesten allebei zijn benen amputeren vanwege een "vergissing".


Sinds het Palestijnse verzet de israëlisch-Franse boef, "soldaat" Gilad Shalit, op 25 juni gevangennam, zijn de israëlische criminelen overal in Gaza, Palestijnen aan het afslachten. Sindsdien zijn er 396 Palestijnen gedood en 4600 Palestijnen gewond volgens de Palestijnse statistieken die in de kranten zijn gepubliceerd; onder hen 1700 kinderen.
Van deze Palestijnse gewonden zijn er 940 permanent invalide, 135 van hen verloren organen uit hun lichaam, en 54 van deze Palestijnen hebben derdegraads brandwonden.

De israëlische boevenstaat gebruikt nieuwe, verboden wapens. Niemand weet wat het voor wapens zijn. Ze veroorzaken gemene wonden die in brand vliegen als ze aan de lucht worden blootgesteld, zelfs direct nadat ze zijn toegebracht.
Israel gebruikt ook uranium-granaten in Gaza, dit is een oorlogsmisdaad.

De Palestijnse Dr. Joma’a Sakka’a zei dat de lichamen van dode Palestijnse slachtoffers die het Al-Shifa ziekenhuis bereikten, uiteenvielen in kruimels en vloeistof. De organen in de lichamen van de slachtoffers zijn totaal verbrand en bevatten kleine stukjes metaal, die zelfs niet kunnen worden gezien op een röntgenfoto; en verder een wit poeder dat de inwendige organen van de slachtoffers bedekt. De dokter zei dat als ze proberen de verwondingen open te maken, ze
de splinters niet zien die de wonden veroorzaakt hadden en konden ze niet het beschadigde gebied vaststellen, zelfs niet nadat ze de lichamen geopend hadden. De doktoren zeiden dat de verwondingen moeten zijn toegebracht door een nieuw, onbekend wapen, daar ze dergelijke verwondingen nog nooit tevoren gezien hadden. Het zijn ernstige verwondingen die de slachtoffers aan flarden en bedekt met brandwonden achterlaten.
Zelfs als de doktoren hen met succes behandelen, sterven de slachtoffers na een paar dagen door onbekende redenen.


Beenverwondingen toegebracht door nieuwe israëlische wapens. Het vlees is kennelijk verbrand en valt uiteen in kruimels en vloeistof.

De resultaten van het monster van de verwondingen dat de Palestijnen stuurden naar de Universiteit van Parma in Italië, tonen aan dat het wapen dat werd gebruikt tegen de Palestijnse burgers in Gaza een zeer hoog gehalte aan koolstof bevatte, en ook koper en andere metalen. Dit soort wapen wordt voorzichtig aangeduid als een multi-explosief koolstofprojectiel (DIME) dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten

Het bloedbad van Beit Hanoun, een dag van bloederige wolken.

Op 1 november 2006 bedroeg het aantal Palestijnen - dat was gedood in Gaza gedurende de israëlische militaire terreuroperatie "Herfstwolken
" - 86, en tenminste 265 Palestijnen waren gewond. Dit gebeurde voordat de boeven van de israëlische staat de nu algemeen bekende slachtpartij begingen in Beit Hanoun.

In de ochtend van 8 november 2006 bombardeerden israëlische tanks de Palestijnen in hun huizen, in de stad Beit Hanoun in het noorden van Gaza. Ze vuurden elf granaten af in zes huizen, waarbij meer dan 20 Palestijnen gedood werden en nog eens 60 werden gewond. De ironie is dat deze aanval werd uitgevoerd een dag nadat israëlische troepen uit de stad trokken na een offensief dat een week duurde en waarin tientallen Palestijnen stierven en honderden werden gewond.


Er stond hier ooit een huis. Nu blijft er alleen een plas bloed over.


Iemand uit Gaza die mij ook de meeste van deze foto's heeft gestuurd voor dit artikel, stuurde dit op die dag:

"het is de zevende dag geweest van de israëlische agressie tegen burgers in de stad Beit Hanoun in de Gaza-strook, tot op dit moment hebben ze meer dan 90 burgers gedood binnen deze 7 dagen. Wat het belangrijkste hiervan is, is het soort vreemde wapens die in de aanval gebruikt worden, deze bommen exploderen op een vreemde manier om dodelijke beschadiging in het menselijk lichaam aan te richten, meer snij- en brandwonden dan we ooit van een bom hebben waargenomen... dus hierdoor komt het dat het aantal doden heel hoog is tot nu toe, en het belangrijkste is dat zelfs de gewonden bijna geen hoop meer hebben om te genezen vanwege de schade die in hun lichaam is aangericht... het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid gelooft dat sommige van deze wapens nucleaire straling bevatten, daar ze niet helemaal kunnen begrijpen wat er tot nu toe gaande is. Zoals ik heb gezegd, zijn er meer dan 90 gedood en meer dan 500 gewond, tientallen in levensgevaar... en meer dan 100 zijn invalide door het soort wapens dat ze gebruiken...

de israëliërs verwoestten vele huizen en ze doodden vele bomen - in simpele woorden een Nieuw Jenin-kamp, als je je herinnert wat er gebeurde in Jenin; ze verwoestten wegen, elektriciteits- en waterleidingen, in simpele woorden, wat er gebeurde was een aardbeving; tijdens het zoeken in enkele huizen stalen ze wat ze vonden, enkele mobiele telefoons en computers en goud... wat er nu gebeurt is dat de israëliërs gedeeltelijk zijn teruggetrokken uit Beit Hanoun, maar niet helemaal zoals sommige media zeggen... daarvoor zijn er meer dan 9 gedood gisterenochtend, door israëlische sluipschutters, of luchtaanvallen en het leger houdt nog steeds bezetting en terroristische militaire acitiviteiten tegen burgers die vannacht iets veroorzaakten dat gebeurde, en het is goed hierbij stil te staan, is een israëlische luchtaanval op het huis van Jamila Al-Shanty, het lid van de Palestijnse wetgevende raad, dat de dood veroorzaakte van haar zus en de man van haar zus en een voorbijganger bij de schoolbus, het gebeurde de vorige dag, ze schoten de lerares in de bus dood vlakbij kleine kinderen van 4 á 5 jaar oud, stel je voor hoe die zullen opgroeien...?

vandaag is er agressie geweest over het gebruik van het wapenarsenaal, het israëlische arsenaal doodde meer dan 20 burgers omdat ze huizen bombardeerden boven de hoofden van de bewoners, dus heel veel kinderen en vrouwen werden gedood of gewond, deze morgen..."

Elke keer dat ik las over de criminele israëlische operatie in Gaza en het aantal burgerslachtoffers zag stijgen, slikte ik mijn pijn in en zette de computer uit. Tot die avond, een dag na het bloedbad van Beit Hanoun, toen ik een groep joden een demonstratie zag leiden tegen een Oostenrijkse rechtse groepering die zijn kantoor vlakbij mijn huis heeft.


Zionisten protesteren tegen "fascisme" en "antisemitisme" in Wenen. Wat denken deze
misleide mensen dan dat zionisme is, als het geen fascisme en antisemitisme is ?

Plotseling begonnen de vragen te komen:
- Wie zijn de echte Nazi's: de oorlogsmisdadigers in israël, of deze Oostenrijkers die dat kelderkantoor gebruiken als bijeenkomstruimte om hun rechten uit te oefenen onder de Oostenrijkse wet?
- Wat hebben deze Oostenrijkers ooit iemand aangedaan? Voor hun politieke meningen uitkomen die niet populair zijn? En daarvoor worden ze regelmatig geterroriseerd en voor Nazi's uitgemaakt.

Hoe is het mogelijk dat zulk een criminele natie het lef heeft om te klagen over de betreurenswaardige dingen die hun overkwamen in het verleden, terwijl ze dagelijks bloedbaden en misdaden plegen, vaak nog erger dan de meest extreme misdaden die aan de Nazi's worden toegeschreven, tegen de burgers van een andere natie, namelijk de Palestijnse bevolking die gevangenzit in Gaza en de West-Bank? Hebben ze geen fatsoen?


Het gezicht en hoofd van deze persoon was weggesmolten door de nieuwe Amerikaanse wapens die door israël worden gebruikt.


Bereidt de staat israël, die elke dag oorlogsmisdaden pleegt, de onschuldige joden voor op nog een Holocaust? Ik zou niet willen dat zoiets weer zou gebeuren, maar het zou kunnen gebeuren als reactie op de misdaden die ze begaan. De israëlische praktijken in Gaza en de West-Bank zijn onbeschrijfelijk. De dagelijkse misdaden van israël in Palestina zijn niet te tellen. Hun hatelijke en schaamteloze ophitsingen tegen de Arabische wereld nemen dag na dag toe...

In Beit Hanoun kwamen enkele granaten terecht op een huis waarbij 11 leden van het gezin Al-Athamneh werden gedood, inclusief een 9-jaar oud kind en een 73-jarige vrouw. De andere granaten kwamen neer op vijf andere huizen in de Hamad-straat in Beit Hanoun. Andere slachtoffers waren van het gezin Al-Kafarneh. Muhammad Athamneh beschreef de slachting tegen de Palestijnse krant Hayat Al-Jadidah. Hij zei dat degenen die gedood waren, kinderen waren, vrouwen en oude mannen, en dat ze zijn moeder gedood hadden, zijn zus, oom en zijn zes zoons, en vier zoons van zijn tweede oom. Wie zal dat geloven?


Deze jongen was aan het slapen, dus doodden ze hem zomaar.

Athamneh zei dat het half zes in de morgen was, iedereen was aan het slapen, toen ze de enorme knal van de eerste explosie hoorden van een granaat die terechtkwam op het huis van zijn neef, gevolgd door schreeuwen en huilen. Hij rende naar buiten, gevolgd door zijn familieleden - oude en jonge mannen die door de straat renden, en probeerden te ontsnappen aan de bombardementen en zoekend naar bescherming op andere plaatsen, maar dit hielp hen niet te ontsnappen aan de israëlische bombardementen. De "Herfstwolken" regenden projectielen op hun hoofden. Allemaal werden ze op straat gedood. Het hele gebied werd veranderd in een collectief graf.

Athamneh was geschokt, hij wist niet hoe hij het leven van zijn gezin en familie kon redden, iedereen bloedde en de grond was bedekt met een grote plas bloed! Hij zag de vreselijke dood vlak voor zijn ogen. De vrouw van zijn neef stierf met haar twee kinderen terwijl hij schreeuwde en op zoek was naar de ambulance. Niemand kon dichterbij komen onder het zware, blindelingse bombardement dat iedereen doodde die zich bewoog in dat gebied.
Die dag regende het bloed uit de lucht.


Hij rende waarschijnlijk weg, dus schoten ze hem door het hoofd.

Vandaag, zaterdag, hebben de VS - die bij voorbaat zei dat israël het recht heeft om zich te verdedigen, en het Palestijnse verzet de verantwoordelijkheid van het bloedbad gaf - een ontwerp-resolutie van de VN-Veiligheidsraad geblokkeerd waarin een israëlische aanval in de Gaza-strook werd veroordeeld waarbij 20 Palestijnse burgers werden gedood en nog eens 60 werden gewond.
De walgelijke Amerikaanse psychopaat Bolton beschreef de tekst als "onevenwichtig" en "bevooroordeeld tegen israël en politiek geladen". Vraagt iemand zich af waarom het Palestijnse verzet raketten afvuurt op israël, die tussen haakjes, nooit echt iets raken?

De reden is simpel: het grote concentratiekamp dat Gaza is, waar anderhalf miljoen mensen als in een kooi vastzitten, verarmd en hongerig, en waar bijna de hele infrastructuur in puin achtergelaten is door israël. De toegenomen armoede en werkelijke honger die de Palestijnen lijden in hun opsluiting, het tekort aan voedsel voor de kinderen, de beschadigde infrastructuur die de bezetting achterliet, de afgesloten toegangswegen naar de stad, de dagelijkse moorden en vernietigingen - inclusief het bombardement van de elektriciteitscentrale - in Gaza; deze redenen zijn genoeg voor wie dan ook om te vechten tegen de Genocide en te zoeken naar betere levensomstandigheden.

Vraagt zich ook maar iemand af hoe bloederig, lelijk en onmenselijk het gezicht van israël is? Vraagt zich ook maar iemand af hoezeer de Amerikaanse leiders misdadigers zijn in hun steun aan israël? Wanneer zal de wereld aan israël een vast ultimatum geven om de bezetting te stoppen, de volkerenmoord die nu al ongeveer 60 jaar aan de gang is?


Baby´s worden naar hun graf gedragen in Beit Hanoun. Ze stierven omdat
westerse politici lafbekken zijn en racisten die de kont likken van de zionisten.

Op zoek naar internationale militaire strijdkrachten in Palestina:
Waarom namen de Europese politici niet het verzoek over van de Palestijnen, die vroegen om Europese militaire strijdkrachten naar Palestina te sturen, om hen en de infrastructuur te beschermen tegen de israëlische misdaden?
We zoeken werkelijk internationale militaire strijdkrachten om de bloederige misdaden tegen Palestina te stoppen, en om een redelijk normaal leven mogelijk te maken.

De Palestijnse Autoriteit bestaat niet echt meer, Abbas en de mensen rondom hem hebben niet eens de macht om hun onderbroek te beschermen. De Palestijnse burgers hebben lang geleden al hun vertrouwen in de P.A. verloren, toen het duidelijk werd dat ze een troep corrupte, krachteloze verraders waren. De Palestijnse burgers zoeken bescherming tegen de joodse boeven, en ze zullen dankbaar zijn aan iedereen die de misdaden doet ophouden, die tegen hen gepleegd worden.
Alsjeblieft, stuur militaire strijdkrachten om de israëlische razernij in Gaza en de West-Bank te laten ophouden.

Een deel van de foto's hier, is afkomstig van de krant Al-Ittihad, en een deel werd toegestuurd door iemand uit Beit Hanoun, die zeven vrienden en familieleden heeft verloren door deze laatste israëlische razernij. Zijn enige commentaar was "zo is het leven", omdat hij weet, zoals alle mensen die in Gaza wonen, dat zijn leven niets waard is.


Dit kind was nog niet eens geboren toen het werd doodgeschoten
door een anonieme jood die streed voor het zionisme.


Het verhaal wordt hier voortgezet.

-> Home  (meer artikelen)