Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: Het Midden Oosten tegen de VS en Israel :..
 
30 juli 2006

-> Home


Oorlog in Irak, oorlog in Palestina, oorlog in Libanon, oorlog in Afghanistan. Schieten en doden.
En de vernietiging van dorpen en steden met tonnen en tonnen bommen.
Spijkerbommen, chemische bommen, clusterbommen, grotere bommen, kleinere bommen, fragmentatiebommen, uraniumbommen. Duizenden bommen die gemaakt zijn in de Verenigde Staten en door Israël worden gebruikt om de Arabische naties te vernietigen en hun land en hulpbronnen te grijpen.Een 3 jaar oud meisje uit Gaza, kortgeleden gedood door de IDF

25 Juli 2006. Vijf Amerikaanse militaire vliegtuigen volgeladen met wapens en tonnen bommen en explosieven, vliegen van de Amerikaanse militaire bases in Saoedi-Arabië en Qatar en landen bij de militaire bases in het midden van Zuid-Israël. Twee Amerikaanse vliegtuigen, geladen met nog meer vernietiging, maakten een tussenlanding in Engeland op hun weg naar Israël.
Israël heeft atoombommen, kernwapens dus. De Israëlische atoomfabriek in Dimona werkt sinds 40 jaar om ze te vervaardigen. Dimona is gesloten voor de internationale inspecteurs van het IAEA. Israël is een vooruitgeschoven basis geworden voor de Amerikaanse dromen van veroveringen in het Midden Oosten.

Waarom wordt Israël zo overvloedig voorzien van wapens en geld uit de VS?

Mr. George Bush, de president van "shit", zoals hij zei terwijl hij met Blair praatte over de oorlog in Libanon: "Zie je, het .... is wat ze moeten doen om Syrië te krijgen, om Hezbollah te laten ophouden met deze shit te doen, en dan is het voorbij", gaat maar door met zijn lege, inhoudsloze gewauwel over "Israëli's hebben het recht zichzelf te verdedigen".
Over wat voor soort zelfverdediging heeft President Shit het?
Deze "zelfverdediging" is pure Amerikaanse bullshit. Propagandaleugens, verzonnen door de boeven van de V.S. en Israël om de oorlog op onschuldige burgers te rechtvaardigen en hun land te stelen.

Waarom hebben de Libanezen, Iraki's, Pakistani's, Afghani's en Palestijnen niet hetzelfde recht om zichzelf te verdedigen?
Waarom worden ze altijd gebrandmerkt als "terroristen", "radicalen", "islamisten" en andere zowel betekenisloze als beledigende dingen als ze zich verdedigen en wat hebben ze om zich te verdedigen tegen geweld?

Deze twee Israëlische soldaten die door Hezbollah waren opgepakt, waren niet in Israel of aan de Israëlische grens in het zuiden van Libanon op het moment dat ze gevangen werden. Zij en hun eenheden waren dieper het zuiden van Libanon in getrokken.
Israël stuurt nooit zijn soldaten naar buurlanden om "vredesmissies" uit te voeren, of "gerechtvaardigde verdediging" uit te oefenen. We weten allemaal dat de twee Israëlische soldaten op een missie waren van moord en terreur tegen de Libanese burgers, net als in de meer dan 11.000 gevallen sinds de IDF Libanon werd uitgetrapt. In het geval van de twee soldaten die gepakt werden tijdens het incident waarmee de huidige oorlog tegen Libanon begon, was de eenheid hoogstwaarschijnlijk ten noorden van de grens gestuurd als een daad van provocatie, om een oorlog te beginnen die al gepland was door de IDF en de Amerikanen. De soldaten dachten dat het nog zo'n toer was van inconsequent "plezier": het vermoorden van weerloze burgers ten noorden van de grens; ze wisten niet wat het IDF-commando voor hen had gepland.

Israël heeft een groot net van collaborateurs en spionnen achtergelaten in Libanon. Israël verschaft hen gevoelige technische uitrusting om het hen mogelijk te maken hun missies uit te voeren, die bestaan uit spioneren en mensen vermoorden die politiek ongewenst zijn voor Israël.
De Libanese veiligheidsdienst en Hezbollah hebben 70 spionnen opgepakt die de Israëlische militairen en luchtmacht hielpen om de Libanese gebouwen en infrastructuur te bombarderen gedurende de laatste dagen.

In zuid Libanon heeft Israel alle mensen bevolen weg te gaan. Israel verwoestte toen hun huizen en vermoordden honderden van hen. Ze vernietigden bijna complete stadskernen, dorpen en steden. Israel deed hetzelfde tegen de Palestijnen die in een kleine stad woonden nabij Gaza, Rafah en Al-Areesh. Toen werden kolonisten erin gestuurd om de zo "verlaten" stukken land te roven.
Nu doet Israel hetzelfde in Libanon. Het Israëlische plan is het verwoesten van hele steden en dorpen in zuid Libanon en een brede strook land te roven, teneinde de waterbronnen daar onder hun controle te krijgen: de rivier de Litani.Amnon Dankner, een psychopaat die pleit voor genocide
(foto ontleend aan http://www.ithl.org.il/)


Amnon Dankner, the uitgever van Ma’ariv, eiste dat de leiders van Israël alle steden en huizen zouden moeten verwoesten, om ze met de grond gelijk te maken boven de hoofden van hun Libanese bewoners.
De Israëlische luchmacht heeft duizenden Libanese huizen en gebouwen verwoest, inclusief de de faciliteit van de Verenigde Naties die werd verwoest boven de hoofden van de internationale waarnemers. Vier leden van deze internationale eenheid werde gedood. Dit werd gedaan door middel van een bom van 500 kilo die uit een vliegtuig werd losgelaten na een bombardement dat 10 uur duurde.

De moord op de VN-waarnemers, de vernietiging van gebouwen over de hoofden van Libanezen en ook de Palestijnen in Gaza, kwam allemaal voordat de uitgever van de krant Ma'ariv, zijn oproep tot oorlogsmisdaden publiceerde. Deze oorlog, zoals altijd, was toegestaan door de V.S. en het Arabische "leiderschap".

Na de tragische en betreurenswaardige misdaad tegen de VN-waarnemers, verhinderden de Verenigde Staten de VN Veiligheidsraad een verklaring aan te nemen op donderdag 27 juli, waarin Israel de verantwoordelijkheid zou worden gegeven voor de misdaad tegen de VN-waarnemers in Zuid-Libanon. Onder druk van de V.S. werd de verklaring verschillende malen gewijzigd om Israel vrij te pleiten. De VN-raan nam in plaats daarvan een zwakke verklaring aan waarin ze hun geschoktheid en angstige bezorgdheid uitdrukten over dat Israeli's een buitenpost van de VN in Libanon bombardeerden waardoor vier ongewapende leden van de VN-vredesmacht werden gedood.
De V.S. eisten van de Israelische premier Ehud Olmert om oproepen tot een staakt-het-vuren te negeren; Condoleezza Rice zei tijdens haar bezoek aan Israel dat de V.S. tegen een onmiddellijk staakt-het-vuren is dat geen deel uitmaakt van een breder akkoord. Ik denk niet dat de oorlog tegen Libanon deel uitmaakt van de 'barensweeën van een nieuw Midden Oosten'.

Een dag na deze verklaringen verwoestten de Israeli's vele gebouwen in het zuiden van Libanon. Ze verwoestten ook verscheidene Palestijnse huizen in Gaza, doodden 27 Palestijnen, vier personen van dezelfde familie, onder hen een baby van één maand en een drie jaar oud meisje.

De burgermoorden worden altijd toegejuichd en beschermd door de Amerikaanse regering. "Oude weduwe" Condoleezza Rice werkte hard om het topoverleg in Rome over de situatie in Libanon te beëindigen, zonder duidelijke resultaten voor een onmiddelijk staakt-het-vuren. Ze torpedeerde een verenigde Europees-Arabische eis daarom.
Aan de andere kant, stelde ze voor om een 20 kilometer brede strook in Zuid Libanon, beginnend aan de Israëlische grens, te verklaren tot verboden gebied voor Hezbollah; een internationale krijgsmacht geleid door NAVO-commandanten, met bevoegdheid om zowel afschrikkings- als aanvalsmethoden te gebruiken, zou worden gelegerd in deze strook om de situatie in de gaten te houden en te stabiliseren.
Waarom zou zo'n veiligheidsstrook van 20 km. niet in Israel moeten zijn? Het is Israël die voortdurend zijn buren aanvalt; het is de IDF en zijn voorlopers die van het vermoorden van weerloze burgers en het stelen van hun land, een sport gemaakt hebben.


Haim Ramon, psychopatische aanzetter tot genocide.
(Foto overgenomen van zijn website van de Knesset)


De Israelische minister van "justitie" Haim Ramon zag in de resultaten van het topoverleg in Rome "groen licht" voor de Israëlische oorlog tegen Libanon, een toestemming om alles, wat dan ook, maar te mogen doen. Misschien vanwege dit deed hij een oproep tot de uitroeiing van alle burgers in zuid-Libanon, tenslotte had de IDF hen gewaarschuwd om te vertrekken en plaats te maken voor de joodse kolonisten.

De Israëlische vernietiging nam dag na dag toe in zuid-Libanon en Palestina, maar de wereld bleef de andere kant op kijken, inclusief alle Arabische regimes.
Iedereen is bang voor de Israëlisch-Amerikaanse dreiging. Dat is een schande voor de Arabieren. Deze regimes namen schandelijke besluiten tegen zichzelf, hun menselijke waardigheid, en hun naties en tegen de geschiedenis, toen ze besloten Israëls misdaden te steunen.
Ik vraag me af hoe deze Arabische "leiders" zullen worden herinnerd door de komende generaties.

Hosni Mubarak, president van het grootste Arabische land, en die ook bekend staat als "de glimlachende koe", beschreef de oorlog in een vulgair woord "Al-Bita'da", dat Egyptische straattaal is voor penis (in plat Nederlands dus: "de lul"). Hij deed dit om zijn meesters in Washington te laten zien dat hij op hun niveau zit. Hij zei "Deze oorlog is een verlies voor Israël en een verlies voor Al-Bita'da". Hij zei ook: "Egypte zal niet tegen Israël vechten vanwege Hezbollah, ik ben er zeker van dat Israël er niet aan denkt om een oorlog tegen Egypte te beginnen". Wel, hij zou het weleens heel erg fout kunnen hebben op dat punt. Verder, Egypte liet toe dat Amerikaanse schepen die de wapens uit de V.S. vervoerden voor Israël, door het Suezkanaal voeren. Alle activiteiten langs het kanaal werden stilgelegd voor de Amerikaanse schepen om ongemerkt en "veilig" door te varen, zelfs de werkers werden weggestuurd, alleen regeringslui mochten in de buurt van het kanaal komen, terwijl de Amerikanen langsvoeren.


Een dof-ogige president kust een ongeletterde prins

Saoedi-Arabië, het koninkrijk van Olie en Ongeletterdheid, onthief ook Israel van enige verantwoordelijkheiud in de oorlog tegen Libanon en verklaarde Hezbollah als de enige verantwoordelijke, ongeacht de provocaties van Israël. De religieuze Sheikh, gesteund door de familie van Saud, Abed Allah bin Jebrin, vaardigde een Fatwa uit tegen Hezbollah. Hij decreteerde dat het nu verboden is om Hezbollah "Al-Rafidi" te steunen, hen te volgen of hen op te roepen om te winnen. De Saoedische media geven hun volledige steun aan Israel; Saoedische schrijvers hebben laffe artikelen geschreven die hun steun aan Israel tot uitdrukking brengen. Bijvoorbeeld, Mr. Ahmad Abed Al-Rahman Al-Arfaj schreef op 17 juli 2006 op de Elaph website "Sharon werd gemist tijdens de donkere nacht". Hij gebruikte het Arabische spreekwoord "de maan wordt gemist tijdens de donkere nacht", om pluimstrijkerij op dit monster te stapelen. De schrijver vergeet gemakshalve maar, dat de oorlogsmisdadiger Sharon de bloedbaden van Sabra en Shatila op touw had gezet, en andere misdaden tegen de menselijkheid.

Ik verwacht dat de Saoedische schrijvers, die hun eigen steun krijgen van de Saoedische koninklijke familie, om de feiten te verdraaien in de media tot het punt waarop zelfs gesteld werd dat het de joden waren die de Ka'aba in Mekka bouwden. Hoe dan ook, dit zou een logisch pad kunnen zijn voor de lakeien van mensen waarvan algemeen wordt geloofd dat ze de afstammelingen zijn van joden met de naam Mordechai.
De Koran, zoals die wordt verspreid in het koninkrijk, is gezuiverd van alle onthullingen en passages die als "beledigend" werden geacht door joden; het leerplan in scholen en seminaries zijn dienovereenkomstig veranderd. Ze verraden hun bedoelde godsdienst om de V.S. en hun "God" Bush, te bevredigen.

De Koninklijke familie van Jordanië heeft ook de Israëlische kant van de verantwoordelijkheid voor de oorlog in Libanon verlicht, en in plaats daarvan alle schuldigheid op Hezbollah gestapeld. De Jordaniërs hielden officiële vergaderingen met Israëlische generaals om hun steun aan de oorlog uit te drukken. Ehud Barak beschreef op zijn beurt de Jordaanse koninklijke familie als een "koninklijke familie van een groep van weide-Bedoeïenen".
Jordanië is een arm land en hun economie leunt voor een deel op hulp die van andere landen komt. De V.S. heeft geheime gevangenissen in Jordanië, en martelingen worden "uitbesteed" aan de Jordaniërs.
De Jordaanse regering, de koninklijke familie, was betrokken bij de Verenigde Staten tegen Irak, ze stonden vluchten toe vanuit Israel, en hebben de Amerikanen toegestaan om ten minste één geheime basis te hebben in de woestijn vlakbij Irak. Ook hebben ze een slechte relatie met Syrië. De gokgewoontes van de huidige koning zouden te maken kunnen hebben met die slaafse houding.

De Verenide Arabische Emiraten, die ook hun land hebben geopend voor Amerikaanse militaire bases, en Koeweit; allen gaven uiting aan hun steun aan Israël in deze oorlog tegen Libanon.
Vanuit Qatar vervoerden verscheidene Amerikaanse vliegtuigen bommen en wapens naar Israël.

De Arabische "leiders" die de oorlog tegen Libanon steunen, die verslag uitbrengen aan de V.S., beweren dat Hezbollah niet in staat zal zijn te overleven voor langer dan een week in zijn oorlog tegen Israël (op dit moment staan ze al 18 dagen op zichzelf).
Deze leiders spioneren in hun buurlanden en voorzien de V.S. en Israël van valse informatie. De Arabische volkeren haten deze gammele, stompzinnige "leiders" die volledige steun geven aan de V.S. en die alleen zich maar kunnen vastklampen aan hun zetels vanwege de massale Amerikaanse steun die ze krijgen."Phear my Finger dirty Ayrabs, or I'll make ya suffer like ma Dawg !"
("Vrees mijn Vinger, vuile Arabieren, of ik zal jullie doen lijden als mijn Hond"),
lijkt hij te zeggen met die slimme en vastberaden uitdrukking.

President George Bush riep deze leiders op aan het begin van de oorlog. Hij eiste dat ze hun volledige steun aan de V.S. en Israël zouden verklaren. Deze vazal-"leiders" schijten in hun broek als de president van de V.S., of Rice, of zelfs maar de Amerikaanse ambassadeur hen roepen.
Ik schaam mezelf voor deze verraders die slechts bezorgd zijn over hun stoelen, en ik voel verdriet voor de Arabische naties die worden geleid door deze corrupte dictators. Ik ben er zeker van dat wat dan ook deze corrupte "leiders" deden om de V.S. en Israël te bevredigen, niet genoeg zal zijn voor hun meesters, die slechts zullen terugkomen en meer concessies van hen zullen eisen.

Israël is een grote bedreiging voor het gehele Midden Oosten, en de V.S. schuift hen naar voren voor een "nieuw" Midden Oosten.
Condi "oude zwarte weduwe" Rice zei: "wat we ook doen, we moeten er zeker van zijn dat we doorstoten naar een nieuw Midden Oosten, en niet teruggaan naar het oude", tijdens haar vergadering met de leden van de V.N. die juist waren teruggekeerd van het gebied op zoek naar een staakt-het-vuren, afgelopen zaterdag.

George Bush, de President van "shit", zei in de persconferentie met de Britse premier Tony Blair in Washington: "Toch is ons doel, het om te zetten in een moment van gelegenheid en een kans voor een bredere verandering in het gebied."

De droom van de V.S., het vestigen van een nieuw Midden Oosten, zal nooit slagen, zelfs als Mr. Al-Thawahri, de assistent van Osama bin C.I.A., zal doorgaan met zijn belachelijke "tapes" naar de media te sturen.
Osama bin Laden en Al-Thawahri, de criminele huurlingen van de C.I.A., vertegenwoordigen niet het Midden Oosten - los van de media, dat wil zeggen, wanneer ze komen opdraven om alle Arabieren, alle Moslims in een kwaad daglicht te stellen.
President George Bush lichtte toe bij de toespraken van "Al-Thawahri bin C.I.A." over de oorlog in Libanon, hij zei: "de bedreigingen van Ayman Al-Thawahri tegen Israël verrassen mijn niet".

Misschien zal de V.S. op een-of-andere dag iemand oppakken en hem presenteren als een overwinning van het doden van de leider van Al-Qaeda. Dit is een mogelijkheid die zich zal voordoen na de vernietiging van het Midden Oosten.
Dit is de realiteit van het zieke Amerika
Wie gelooft dat Al-Thawahri ook maar iets kan doen zonder de hulp van de Verenigde Staten?

De toespraak van Al-Thawahri was te verwachten. Dit is de enige rechtvaardiging van de Israëlische genocide, en het helpt de V.S. om kernwapens te gebruiken om de Moslims te intimideren tot instemming met Israels verlangens, en het bouwen van een nieuw Midden Oosten.
De droom van een nieuw Midden Oosten zal veranderen in een daadwerkelijke hel tegen de V.S. en Israël.
Ons advies voor Condoleezza Rice is te bevallen in de V.S., ver weg van het Midden Oosten, als ze zwanger wordt van haar President.

Laten we Condi een heel pijnlijke en heugelijke abortus toewensen.
P.S:Terwijl ik dit artikel schrijf, bombardeerde Israël een opvanghuis voor vluchtelingen in Qana, Libanon. Volgens de huidige verslagen werden 'tenminste' 65 vrouwen en kinderen gedood of gewond. Op het moment dat dit gebeurde, was de moreel verdorven Condi in Israël. Ze weigerde deze oorlogsmisdaad te veroordelen, maar verkoos in plaats daarvan in 't rond te zwammen. Er is wat dringend noodzakelijk werk te doen op alle niveaus teneinde haar - en degenen rondom haar - in een gevangenis te zetten voor crimineel gestoorden.


-> Home


Foto credits: Foto's werden overgenomen van diverse sites die over het web gevonden werden door te zoeken met Google, kan niet alle bronnen herinneren. In elk geval, alle rechten behoren aan de rechtmatige eigenaars.