Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: Als je huis in een gevangenis wordt veranderd :..
 
19 januari 2006

-> Home

Sinds meer dan vijf maanden heb ik geen nieuw artikel op mijn homepage geschreven. Veel mensen schrijven mij en vragen: Ben je OK? Is er iets mis? Wat is er met je aan de hand?
Ik ben OK. Ik geniet van het leven in ballingschap sinds meer dan drie jaar en zes maanden!! Het is een grote vreugde die maar weinig mensen begrijpen. Als je je familie verliest, je baan, je volk, je thuisland - dan is het erg moeilijk om je geluk en vreugde te verklaren.

Ik woon nu drie jaar en zes maanden in Oostenrijk, ver weg van mijn thuisland. Intussen hebben vele misdadige joodse bezetters hun thuisland verlaten in Europa en in de V.S. en bezetten mijn thuisland Palestina, waar mijn vader en grootvader en... werden geboren. In 2002 werd ik tenslotte mijn thuisland uitgegooid zodat Amerikaanse bezetters en terroristen zoals Baruch Marzel en Moshe Levinger in rust konden wonen in mijn huis in het oude stadsdeel van Hebron.

Noch ik, noch andere Palestijnen hebben iets te maken met de holocaust tegen joden in Europa. Gedurende deze tijd woonden mijn overgrootouders in alle rust in Palestina. Maar toch ben ik een indirect slachtoffer van die holocaust.
Ik leef nu in ballingschap als gevolg daarvan; mijn familie en alle mensen die ik ken zijn ofwel dood of ze zijn vervallen tot armoede.

Ruines van een huis in Hebron
Een huis in het oude stadsdeel van Hebron - ramen dichtgemetseld door de joodse bezetters.

Drie jaar en zes maanden leef ik nu in ballingschap, drie jaren, de tijd, de uren, de minuten en de seconden gingen erg intens en langzaam voorbij.
Elke dag pleegden de Israëliërs nieuwe misdaden tegen mijn volk en tegen de menselijkheid. Meer doden, meer moorden, meer arrestaties, meer grenzen meer misdaden en meer schendingen van de mensenrechten - maar in deze drie en een half jaar hoorde ik nooit de internationale media praten over deze misdaden. Ze werden niet eens genoemd.
De "internationale gemeenschap" eist van de Palestijnse Autoriteit om een einde te maken aan het Palestijnse verzet. Ik heb nog nooit gehoord dat diezelfde "internationale gemeenschap" erop uit is om een einde te maken aan de illegale joodse nederzettingen in mijn thuisland in de West Bank.

Toen de Israëlische bezetting wegtrok uit Gaza, stuurde de bezettingsstaat vele van deze kolonisten naar de West Bank om daar te gaan wonen. Deze kolonisten en hun regering zijn dieven en terwijl de Amerikaanse regering deze boeven betaalt zodat ze uit Gaza kunnen weggaan, gingen ze juist wonen in Nabloes en andere delen van de West Bank. Nadat ze uit Nabloes weggetrokken zijn, misschien in het jaar 3000 of zo, zullen ze in Hebron gaan wonen.
Natuurlijk is hun lucratieve dievenspelletje leuk, daar de Amerikaanse regering hen de kolossale som van 200.000 US-dollars per gezin van Amerikaans belastinggeld, om land dat zij gestolen hebben en waar ze nooit in de eerste plaats zouden zijn.

Om geen enkele gelegenheid van het koesterende terrorisme te missen, heeft de regering van de Israelische bezetting ook toestemming verleend aan de raad van de joodse nederzettingen in de West-Bank, om nieuwe nederzettingen te vestigen in de West-Bank. Voor dit doel heeft het Israëlische ministerie van financiën illegaal miljoenen shekels achterover gedrukt van het Israelische budget voor sociale voorzieningen, en bovendien ook nog miljoenen Amerikaanse belastingdollars aangewend om deze nieuwe huizen voor illegale kolonisten te bouwen in de West-Bank, inplaats van de noden te verlichten van de Amerikanen die ontheemd en dakloos waren geworden door de orkaan Katrina.

De Palestijnen hebben met de Israeliërs datgene tot stand gebracht wat ze "Hudnah" noemen, ofwel een wapenstilstand. Ik ben er blij om. Ik zou willen dat nu de Israeliërs met ons een "Hudnah" zouden sluiten zodat het doden en moorden kan ophouden. De Israëliërs trokken uit Gaza weg. Dat is een groot succes! Hoe prachtig is dat? De Israelische bezetting veranderde Gaza in een grote openlucht-gevangenis.
Maar de bezetting gaat door met Gaza te verkrachten, ze namen duizenden dunums in beslag {een dunum is een Arabische oppervlaktemaat voor land, en bedraagt 0,1 hectare - noot v.d. vertaler} om ten dienste te komen aan de uitbreiding van Israel. Ze gaan maar door met doden en moorden. Ze hebben doodsgebieden in Gaza gemaakt, ze bombarderen alles en iedereen, om welke reden dan ook of om helemaal geen enkele reden. Hun terugtrekking heeft de dagelijkse terreur tegen Palestijnen niet gestopt, alleen maar veranderd.


Detail van een raam dat is dichtgemetseld met restanten van bakstenen

De Israelische bezettingsregering blokkeerde in mijn thuisland de oude stad Hebron. Niemand hoort daarover in de media. Inplaats daarvan is iedereen bezig met schrijven en praten over het grote succes dat vertegenwoordigd wordt door de terugtrekking uit Gaza. Hoe leuk is de bezetting! Hoe menselijk is de oorlogsmisdadiger van Sabra en Shatila: de premier van Israel, Ariel Sharon. Jazeker, hij is een sterke leider, en hij is bijzonder menselijk. De Palestijnen zijn terroristen! Het bezettingsleger verklaarde de stad Hebron een grote afgesloten gevangenis, ze blokkeerden de Palestijnse ramen met beton, de mensen mogen de frisse lucht niet ruiken.

Ze hebben alle toegangswegen van de stad afgesloten. Als mensen sterven moeten hun familieleden toestemming vragen om de begrafenis ten uitvoer te mogen brengen. Als een Palestijns kind dringende verzorging nodig heeft, moet een ezel hem van zijn huis naar het ziekenhuis brengen omdat ambulances geen toestemming krijgen om de zieke mensen van hun huizen op te halen en ze naar het ziekenhuis in het stadscentrum te brengen. Ze zijn allemaal kleine terroristen en moeten sterven?
Als een zwangere vrouw wil bevallen zou ze nog eerder thuis sterven dan dat ze zou worden toegestaan om naar het ziekenhuis te gaan.
Hebron wordt dagelijks na 6:00 uur 's-avonds tot militair gebied verklaard en niemand mag zijn huis uit of naar huis komen. Dat is een grote misdaad op het terrein van de mensenrechten. Dat is de bezetting, waar de internationale media nooit verslag over geven aan het publiek.

Binnen de Palestijnse gezinnen in Hebron is het geweld tegen kinderen en vrouwen toegenomen, de armoedige situatie waarin de gezinnen leven, het onophoudelijke beleg en militaire afgrendeling van de toegangswegen tot de stad, het dichtmetselen van de ramen van de Palestijnen, de daaruit voortvloeiende slechte huishouding van de gezinnen, de dagelijkse razzia's op Palestijnse huizen, het bezetten van de daken van de gezinnen door de militairen, het sluiten van de scholen in de stad en het veranderen van enkele ervan in een militaire basis - al deze Israelische misdaden hebben een negatief effect gehad op het sociaal leven van Palestijnse gezinnen.

De scheidingen zijn toegenomen, kinderen gaan al op heel jonge leeftijd van school. De echtgenoten slaan hun vrouwen. Sommige echtgenoten en broers vermoorden de vrouwen of hun zusters in Hebron en andere steden van de West-Bank als gevolg van het voortduren van de bezetting en wat ze de "eer" van de familie noemen. Zelfs de liefde bedrijven is over voor getrouwde paren. Niemand kan de liefde bedrijven met zijn vrouw terwijl de militairen het dak van zijn huis bezet houden. Deze menselijke verhalen worden niet door zomaar iedereen gemeld. Maar iedereen heeft het druk met het verslaggeven over het menselijke gezicht van de oorlogsgeneraal, de minister-president van Israel, om daarmee een van de beruchtste misdadigers tegen de menselijkheid in de recente geschiedenis, wit te wassen.

Degenen die verslag geven over deze misdaden worden beschouwd als anti-joods, hun woorden worden besmeurd als anti-semitisch. De joden waren en zijn slachtoffers, er was een holocaust tegen hen gepleegd. Iedereen zou daaraan moeten denken, maar niemand mag praten over de joodse misdaden tegen de menselijkheid. De Europese landen moeten voor altijd miljoenen dollars betalen aan de joden vanwege de holocaust, maar Europese landen betalen ons niet voor wat ze hebben gebracht na de holocaust die ze op de joden hebben gepleegd. Niemand betaalt voor de joodse misdaden in ons thuisland. Niemand vraagt om een eerder einde van de bezetting. Iedereen is bang zijn mond open te doen. Misschien zijn ze bang voor de uiteindelijke terugkeer van de joden naar Europa, dus nu betaalt iedereen hen, niet omdat ze zo graag willen boeten voor hun misdaden tegen de joden, maar om hen te weerhouden ooit terug te keren.


Spookstraat in Hebron - ramen geblokkeerd, bewoners opgesloten in de ruines
Hierna volgt een persbericht van de Commissie voor Rehabilitatie van Hebron.


Het afgrendelen van deuren en ramen van Palestijnse gebouwen voor burgers
op de nieuwe weg van de Israelische kolonisten


Hoewel ze een goede weg ter beschikking hebben vaardigden de Israeliers in 2002 een militair decreet uit om 22 gebouwen ten oosten van de Ibrahimi Moskee te slopen. Na een rechtszaak bij de Israelische Hoge Raad vergezeld vaneen internationale campagne tegen dat decreet, kon de HRC hen dwingen het aantal gebouwen dat zou worden gesloopt te reduceren van 22 gebouwen naar 3 gebouwen.

In augustus 2004 werden deze gebouwen gesloopt en de veronderstelde weg voor de godsdienstbeoefenaars was gecreeerd. Maar de Israeliers hebben nog geen voldoening; op dinsdag 6 december 2005 begonnen ze de deuren en ramen van Palestijnse huizen te blokkeren die uitzicht hadden op die weg ten oosten van de Abraham Moskee, de weg die was aangelegd op de ruines van historische gebouwen teneinde de nederzetting Kiryat Arba te verbinden met de Abraham Moskee.

Sinds het Israelische bevel was uitgevaardigd om de genoemde historische gebouwen te slopen, heeft de Hebron Rehabilitatie Commissie zijn best gedaan en contact gelegd met allee betrokken organisaties teneinde de uitvoering van deze misdaad tegen het Palestijnse culturele erfgoed en tegen Palestijnen die in dat gebied wonen, daar HRC zich er volledig van bewust is dat de aanleg van deze weg beslist het lijden van burgers zal betekenen die rondom deze straat wonen, de Israeliers zullen geen middel onbeproefd laten om het leven hard te maken voor ingezetenen van dat gebied en hun bewegingsvrijheid te beperken zodat ze uiteindelijk zullen weggaan.

Het afsluiten van de genoemde deuren en ramen met stenen is een schending van de mensenrechten en schending van het Palestijnse Erfgoed omdat ze onze archeologische monumenten uitwissen, Hebron Rehabilitatie Commissie roept u op om mee te helpen de uitvoering van deze agressie te stoppen en verzoekt uw interventie op het niveau van Israel om ze de deuren en ramen die ze afgesloten hebben, te heropenen, zodat hun eigenaars in vrijheid en waardigheid kunnen leven.

-> Home