Het dagelijkse leven van Kawther Salam

  ..: Israëlische genocide en apartheid in Hebron :..
 
04 augustus 2005

-> HomeKaart van pas afgesloten gebieden in Hebron (klik hier voor een grotere afbeelding)


Onder de dekmantel van de Israëlische terugtrekkingspropaganda van de nederzettingen in Gaza, waarover de internationale media dag en nacht verslag doet, en onder de onbeperkte Amerikaanse steun voor de Joodse Staat, gaat de Israëlische regering door met het roven van de Palestijnse gebieden in de steden van de West Bank, om het aantal joodse nederzettingen te vergroten.
Honderden joodse kolonistenfamilies die uit Gaza evacueren gaan wonen in de nederzettingen in de West Bank. Het is een win-win spelletje voor deze krakers, ze zullen nieuwe huizen krijgen op gestolen Palestijns land op de West-Bank en ze zullen elk een geschat bedrag krijgen van 500.000 US-dollars van Amerikaans belastinggeld.

Hun protesten die wereldwijd op TV gezien werden, de laatste weken, dragen niet zozeer bij aan het verlies van hun gestolen eigendommen, maar aan het feit dat het geld dat hen wordt aangeboden, niet genoeg is voor hun onverzadigbare hebzucht. En verder, veel van degenen die protesteren tegen het "verlies" van hun huizen zijn Amerikaanse joden die zijn gekomen om de meevallers te oogsten van Palestijns bezit dat is gestolen door de Israëliërs en gefinancierd door de Amerikanen. Ze zijn tevoren nog nooit in Palestina geweest.

Vanmorgen heeft de Israëlische regering 40.000 Palestijnse inwoners gevangen gezet in de oude stadskern van Hebron, door alle belangrijke toegangswegen naar de oude stadskern af te sluitenmet ijzeren hekken. De oude stadskern van Hebron is veranderd in een concentratiekamp voor alle Palestijnse gezinnen die niet konden of wilden vluchten.

Vorige week werd er een vergrendelde ijzeren deur geïnstalleerd aan de ingang van de tunnel bij de geroofde groentemarkt, in de buurt van de nederzetting Beit Romano. Deze ijzeren deur sluit de tunnel af die leidt naar het van mij geroofde huis in de oude stadskern waar ik gewoonlijk woonde.

In dienst van 400 bewapende en misdadige krakers die in de stad Hebron wonen, worden 40.000 Palestijnen verpletterd en gevangengezet a.h.w. als in een kleine afgesloten fles.


Hier is het persbericht van de Hebron Rehabilitatie Commissie (of hier in het Arabisch):


Eerder deze morgen heeft het Israëlische leger alle belangrijke toegangswegen naar de oude stadskern van Hebron afgesloten. De militairen monteerden afgesloten ijzeren hekken om deze toegnagswegen af te sluiten. Deze nieuwe maatregel verhinderde elke toegang voor zowel auto's als voetgangers, tot de Oude Stad en zijn honderden jaren oude markten.


Deze actie zou het centrum van Hebron letterlijk veranderen in een grote gevangenis; burgers van de Oude Stad worden nu in hun huizen opgesloten em vragen zich af hoe ze de stad in en uit moeten komen en hoe ze überhaupt kunnen leven! Terwijl we deze actie als een heel gevaarlijk precedent beschouwen, vraagt de hele gemeenschap van Hebron zich af wat de redenen zijn achter deze maatregel!?

Wij geloven dat door het afsluiten van de oude stadskern door alle toevoer- en afvoerwegen hermetisch af te sluiten, de Israelische autoriteit mikt op evacuatie van alle oorspronkelijke inwoners uit de oude stadskern door hun leven onmogelijk te maken; zodat ze hun racistische en expansionistische plannen kunnen opdringen door meer ruimte en de vrije hand te geven aan de kolonisten en hun enclaves in de oude stadskern.

Door deze actie is de oude stadskern van Hebron als een grote gevangenis geworden, de situatie is nu erg gevaarlijk, onmenselijk en ondraaglijk; alle moeite moet nu genomen worden en tot daadwerkelijke actie worden omgezet op een heel serieuze manier om deze illegale schending te stoppen en de stad Hebron en zijn centrum hulp te bieden.

De Hebron Rehabilitatie Commissie dringt bij alle vredes- en mensenrechtenorganisaties en individuelen op aan om druk op Israël uit te oefenen om zijn agressie te stoppen tegen de oude stadskern en vraagt om uw interventie met de Israëlische autoriteit en de internationale samenleving om het Israëlische leger te laten stoppen met deze actie die een groot gevaar betekent voor de vrede en de stabiliteit in de stad.


Enkele foto's van de nu afgesloten oude stadskern van Hebron, ingezonden door de Hebron Rehabilitatie Commissie, volgen hieronder. De foto's laten plekken in Hebron zien die tevoren een "hoofdrol" speelden als checkpoints (controleposten) van de IDF. Nu zijn de bewoners in hun stad gevangengezet en zijn de straten geblokkeerd.
Een straat in de oude stadskern. Normaal was hier vroeger een checkpoint. Nu zijn er ijzeren platen.
Vroeger een checkpoint, nu een muur van ijzer. De winkels zijn natuurlijk uitgestorven.
Nog een straat in het oude Hebron, afgegrendeld met ijzeren platen.
Dit was gewoonlijk een levendige markt. Het is nu een grens van het concentratiekamp waarin de
oude standskern van Hebron is verandered door joden met de steun van de Amerikanen-> Home