Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: Het uitbreiden van de joodse nederzettingen in Hebron:..
 
17 februari 2005

-> HomeDe Israëlische regering zal de joodse kolonisten uit Gaza weghalen en ze zich laten vestigen in de nederzettingen van de West Bank.

De Israëlische premier Ariel Sharon zei vorige week dinsdag tijdens een vergadering met buitenlandse correspondenten: "weghalen uit Gaza zal ons sterker laten vasthouden aan de steden in de West Bank, de nederzettingen die worden bezet door joodse kolonisten in de West Bank zullen deel uitmaken van de Joodse Staat in de toekomst".

De Israëlische bezetting gaat door met de nederzettingen uit te breiden en nieuwe joodse feiten te vestigen op de grond midden in de oude Palestijnse stad Hebron, waar 40.000 Palestijnse mensen wonen.

Twee dagen geleden vroeg ik de directeur van de Hebronitische Commissie van Rehabilitatie (H.C.R.) naar de situatie in de oude stad Hebron, nadat een Israëliër "de bestuurder van een militaire bulldozer" de Palestijnse jongen Sabri Alrojoub, 15 jaar oud, doodschoot in de buurt van de Grot van Abraham in het oude stadsdeel in Hebron.Sabri Alrojoub, 15 jaar oud. Vermoord in Hebron door de IDF.
Waar is het mes dat de soldaat gebruikte als excuus voor deze moord ?
(Bron van de foto: Al Hayat Al-Jadeeda)


De Israëlische soldaat beweerde dat hij besefte dat de jongen die met drie andere jongens op straat liep, een mes bij zich had. De soldaat schoot de jongen drie kogels in zijn borst en één kogel in zijn been. De jongen bloedde dood terwijl de soldaten verhinderden dat de jongen naar het ziekenhuis werd gebracht. Nadat de jongen gestorven was, werd er geen mes gevonden, volgens Palestijnse ooggetuigen uit Hebron.


Over de situatie in Hebron zei de directeur van de H.C.R., Mr. Hamdan: "De Israëlische bezetting blijft doorgaan met het verkrachten van Palestijns gebied in de stad, het verwoesten van hun bouwland en het vernielen van hun huizen terwille van de joodse nederzetting in de stad".

Op 11 februari 2005 werd een Israëlisch militair decreet uitgevaardigd met nummer t/17/05 door de Israëlische oppercommandant Yaeer Nafeh, waarmee de inbeslagname werd bevolen van Palestijns grondgebied in het Tel Rumaida-gebied in de Oude Stad Hebron, teneinde een nieuwe weg te creëren voor Israëlische kolonisten die een verbinding zou vormen tussen de nederzetting van Tel Rumaida en de nederzettingen van Beit Romano en de Abrahamlaan. We zullen een rechtszaak beginnen tegen de geplande joodse nederzettingsweg in het Tel Rumaida-gebied in Hebron.

De geplande weg zal vermoedelijk beginnen van het midden van de Al Shuhada-straat tussen Beit Romano en de Abrahamlaan, en verdergaan tot de Ramat Yashai-nederzetting in het Tel Rumaida-gebied ten westen van het oude stadsdeel van Hebron.

Het aanleggen van deze weg zal inhouden dat delen van historische gebouwen en Moslimgraven worden gesloopt, oude olijfbomen uit de grond worden getrokken en antieke monumenten worden verwoest in dit gebied. Het Tel Rumaida-gebied is bekend geworden als een van de beroemdste archeologische plaatsen door de eeuwen heen. Het heeft geleden onder vele aanvallen van israëlische kolonisten. (Voor meer details over Tel Rumaida: zie het aanhangsel hieronder).

De Hebronitische Commissie van Rehabilitatie heeft de Israëlische advocaat Mr. Shlomo Lecker gemachtigd om dit onderwerp voort te zetten bij de Israëlische juridische instanties. Hij zal een bezwaarschrift indienen tegen het genoemde decreet bij de Militaire Bezwarencommissie in Beit El als aanloop tot het starten van een rechtszaak bij het Israëlische Gerechtshof.

Het land dat ze willen gaan onteigenen is in bezit van verscheidene Palestijnse families, dat weet de HCR; onder andere de families Abu Sakour, Abu Munshar, Iqneiby, AlSaheb, Abu Ghalyoon. Daarbij een Moslim-kerkhof, de Moslim heilige plaats Alsaqawati, en de Al Ain Aljadeda "Waterbron" - die allemaal toebehoren aan de Islamitische Waqf in Hebron - zouden worden onteigend.

Het aanleggen van de geplande weg zal het Israëlische koloniale gebied vergroten en de Israëlische controle verhogen, hetgeen tot meer spanningen zal leiden in de stad Hebron. Intussen zal het op de Palestijnse inwoners daar, de druk verhogen om ze te verdrijven.

Het in werking stellen van dit decreet schendt het Protocol van Hebron dat is getekend tussen Palestijnen en Israëliërs in 1997.

De Hebronitische Commissie van Rehabilitatie roept u op om te helpen de toepassing van deze agressie te stoppen en vraagt u beleefd om uw dringende interventie bij Israëlische instanties op alle niveaus terwille van het effect dat ze nog eens extra nadenken voordat ze hun gevaarlijke decreet in werking stellen. Indien mogelijk, bel dan alsjeblieft de Israëlische ambassade of consulaat bij u in de buurt, of bel het ministerie van buitenlandse zaken van Israël of de IDF-woordvoerder rechtstreeks.
Enkele telefoonnummers zijn:

Opper-brigadecommandant Ruth Yaron
Bureau van de woordvoerder van de IDF
Telefoon (vanuit Nederland): 00-972-2-530-5477 of 530-5356 (Centraal Commando)
Telefoon (vanuit NL): 00-972-2-624-5789 of 624-5268 (Beit Agaron)
Fax: 00-972-3-608-0343 (Tel Aviv)
E-mail: info@mail.idf.il
Military Post 01025, IDF
Israël

Israëlische Ministerie van Defensie
Telefoon (vanuit NL): 00-972-3-6975274
Fax:  00-972-3-6976151

Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken (Website)

Bureau van de minister van Buitenlandse zaken: sar@mfa.gov.il
Bureau van de Directeur Generaal: mankal@mfa.gov.il
Bureau van de woordvoerder: dover@mfa.gov.il
Publieke Relaties: pniot@mfa.gov.il

Ministerie van Buitenlandse Zaken
9 Yitzhak Rabin Blvd.
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91035
Tel.(vanuit NL): 00-972-2-5303111
Fax (vanuit NL): 00-972-2-5303367


Voorgestelde joodse weg tussen nederzettingen in Hebron (klik voor vergroting)


TEL RUMAIDA-GEBIED

De stad Hebron is oorspronkelijk gebouwd rond het gebied Tel Rumaida. Volgens archeologische opgravingen die door diverse expedities zijn uitgevoerd wordt het Tel Rumaida-gebied beschouwd als een archeologische plek die getuige was van vele beschavingen door de eeuwen heen. Het gebied Tel Rumaida dateert van het Bronzen Tijdperk, het IJzeren Tijdperk, de Romeinse periode, de Herodos periode en tot de Byzantijnse periode.

De Kanaänieten hadden hun politieke hoofdstad gebouwd in Tel Rumaida, meer dan 5500 jaar geleden. Ein Jedyeda in het oostelijke deel van dat gebied was gewoonlijk de belangrijkste watervoorziening van Hebron. De Hebronieten hebben toen de vruchtbare Hebronitische Vallei "Wad AlKhalil AlKhasib" aangelegd.

Vele archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden in het gebied Tel Rumaida. De eerste was van 1963 tot 1966, en werd uitgevoerd door een Amerikaanse expeditie onder leiding van de archeoloog Philip Hammond. Vervolgens in 1982, 1985, 1986 en in 1999 door Israëlische archeologische expedities.

Alle opgravingen hebben het historische belang van Tel Rumaida benadrukt en hebben het feit bevestigd dat het gebied verscheidene beschavingen heeft meegemaakt.

Het Tel Rumaida-gebied wordt beschouwd als een archologisch belangrijke plek sinds 1944, toen het Britse Mandaat het opnam in de lijst van historisch belangrijke plaatsen van Palestina. Daarna benadrukte de Jordaanse regering dit gedurende diens controle over de West Bank tot 1967.

Nadat de Israëlische bezetting van de West Bank was begonnen, vaardigde de Israëlische regering een militair bevel uit waarin het als archeologische plaats werd beschouwd en behoed werd voor het toepassen van alle bouwwerkzaamheden die zijn historische eigenschappen zouden kunnen wijzigen. Maar binnen zijn nederzettingenstrategie heeft Israël toegestaan dat een groep kolonisten in 1984 een aantal mobiele woningen (caravans) in het archeologische gebied zouden plaatsen en daar naartoe zouden verhuizen.
Daarna heeft de Israëlische regering zijn ogen gesloten voor de activiteiten van de kolonisten betreffende hun uitbreidingen in dat gebied, en heeft hen toegestaan in 2000 om nieuwe gebouwen in het gebied te plaatsen.


-> Home


Het originele (Engelse) artikel is te vinden op http://www.kawther.info/K20050217A.html