Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: Israel is een Antisemitische Staat :..
 
November 4, 2004
Translated by Ivo Jansen

-> Home

   Click here for the original article in English 
 


Hebron, 2002 - Protesteren tegen de onbeschoftheid en het antisemitisme van de Israelische soldaten


N.B.:
"ITF" betekent 
Israeli Terrorism Forces

De Palestijnen zijn een SEMITISCHE natie, zoals alle andere Arabische naties. Palestijnen zijn Semitische mensen, net als de joden. De Torah, de bijbel en de Koran bevestigen dat. De Arabieren worden "Al-Sameyyoon" genoemd (Arabisch voor "Semieten") verwijzend naar "Shem ben Noah" (Arabisch voor "Sem, zoon van Noah") die in de Torah wordt genoemd.

In godsdienstig verband verwijst het naar religies die verbonden zijn aan de sprekers van deze talen, dus jodendom, christendom en Islam worden vaak omschreven als "Semitische godsdiensten". Deze term kan evengoed de polytheestische godsdiensten inhouden (zoals de cultussen van Tammoez of Baal) die bloeiden in het Midden Oosten voor de Semitische godsdiensten.

Ik wou dat ik Israel kon presenteren als een Semitische staat, ik wou dat ik de ziekelijke aard van de Isralische soldaten kon veranderen, het fascisme en het sadisme waarmee ze doordrenkt zijn. Ik wou dat ik ethiek en menselijkheid kon leren aan diegenen die hun morele kompas en hun menszijn verloren hebben.
 
De Israelische soldaten zeggen "Alle Moslims zijn kwaadaardig, onfatsoenlijk, en we zouden hen moeten straffen" (???).Palestijnse schoolmeisjes die worden tegengehouden bij een checkpoint nabij Hebron in betere tijden.


De Israelische soldaat Mikael Merolofski vroeg aan journalisten tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem "Waarom maken jullie de dingen zo groot en hinderen jullie ons? We hebben niets gedaan, we hebben alleen twee Palestijnen gedwongen urine te drinken, een collega sloeg een Palestijn en de tweede collega sloeg de andere. We hebben net besloten dat te doen..." Denkt Israel dat de mensen hun URINE behoren te drinken in plaats van vers vruchtensap en dat de WERELD het op de markt zou moeten brengen? Wat zou er gebeuren als een gekke man een Israelier dwong zijn mond open te doen, en er dan urine in goot? In dat geval zouden het Witte Huis en President George Bush het natuurlijk niet stil houden. Ze zouden zeggen: dit is ANTI-SEMITISME. Waarschijnlijk zouden ze de Derde Wereldoorlog verklaren aan de anti-Semieten, en ze zouden een smoes hebben om Iran en Syrie te bezetten.

De Israelische soldaten zeiden: "Onze commandant heeft ons aanbevolen wraak te nemen op de Palestijnen. Ze lieten ons de film zien over het doden van twee Israelische soldaten, en hoe die vanaf de eerste verdieping naar beneden werden gegooid in Ramallah. Dat was voordat we moesten dienen in de West Bank."Deze oude man uit Gaza verloor alles gedurende de laatste Israelische razernij. (Foto: Palestinian Newspapers)

Firas Al-Bakri (21 jaar), en Samih Rahal (24 jaar) waren de slachtoffers van de Israelische soldaten op 11 september 2004. De soldaten namen de twee Palestijnen mee naar een verlaten hotel in het zuidelijk deel van Jeruzalem, waarna ze hen martelden. De soldaten bevolen de Palestijnen zich uit te kleden en te douchen met zeep maar zonder water, in een kamer vol met urine en poep. Ze sloegen hun slachtoffers en dwongen hen elkaar te slaan. De ITF-soldaten drukten hun brandende sigaretten uit op de lichamen van de slachtoffers, daarna hielden elke twee soldaten een slachtoffer vast, dwongen hem de mond open te doen en de ogen te sluiten. Toen plasten de andere soldaten in zijn mond en dwongen hem te drinken. De soldaten gooiden de identiteitspapieren van de slachtoffers in een kuil vol urine en poep, bevolen hen op hun buik te kruipen en de identiteitskaarten met hun mond te pakken. De soldaten spuugden de hele tijd naar de slachtoffers, ze sloegen hen met de kolf van hun geweer, terwijl ze voortdurend Arabieren, Moslims en Palestijnen uitscholden op een walgelijke manier, waarmee ze de adviezen van hun commandanten opvolgden.

De ITF-soldaten maakten een einde aan hun sadistische scene toen ze hun slachtoffers bevolen, onder bedreiging met schieten, om van de eerste verdieping van het hotel te springen. Daardoor veroorzaakten ze bij de slachtoffers ernstige verwondingen en verscheidene breuken. Wat zou u daarvan zeggen? Wat zou u doen? Dit is FASCISME, SADISME, TERRORISME, en het is ANTI-SEMITISCH.Een Moeder en haar overgebleven dochter rouwen om dochter Louai, die in Gaza door de ITF
werd doodgeschoten. Ziet Louai eruit als een terrorist ? (Foto: Palestinian Newspapers)

In 2000 protesteerde ik tegen het ANTI-SEMITISCHE gedrag van de Israelische soldaten en kolonisten in Hebron. De soldaten martelden de kinderen, ze dwongen jongeren hun urine te drinken, ze smeerden de gezichten van Palestijnen in met poep op de checkpoints, ze mengden hun urine in mijn drinkwater. De kolonisten goten flessen vol urine op mij in het bijzijn van de militaire commandant van Hebron en de politie. Dit ANTI-SEMITISCHE gedrag zou moeten stoppen. De President van de Verenigde Staten, George Bush, ondertekende een wet tegen ANTI-SEMITISME. Dit zou een goede kans zijn voor de Palestijnen om de Amerikaans-Joodse kolonisten en Israel voor het Internationale Gerechtshof te brengen.

Imran Abu Hamdeieh, 17 jaar oud, was een slachtoffer van de Israelische soldaten in Hebron. Vier ITF-soldaten namen deze Palestijnse minderjarige, Imran, gevangen toen hij voor zijn huis stond. De situatie was heel rustig: geen rellen, geen geweld, geen acties in Gebied H2 van Hebron, waar de Israeliers volledige veiligheidscontrole hebben. De soldaten sloegen Imran in een hoek vlakbij zijn huis. Toen namen ze hem mee in hun militaire jeep en bleven hem slaan. De soldaten reden met heel hoge snelheid weg op weg 60, en gooiden Imran uit de jeep. Zijn hoofd spatte uiteen op de weg, zijn hersenen vlogen in het rond. Een van de terroristische soldaten filmde deze gruwelijke scenes met zijn videocamera.

Wat zou u zeggen als dit met uw kind zou gebeuren? Dit is FASCISME, SADISME, TERRORISME, en ANTI-SEMITISCH.Deze Palestijn op een checkpoint bij Hebron had geluk. De soldaten dwongen
hem  niet om walgelijke dingen met zijn paard te doen.


In het zuidelijke deel van Hebron grepen de Israelische ITF-soldaten een Palestijnse herder op de top van een heuvel. Ze controleerden zijn identiteitsbewijs, daarna schopten en martelden ze hem, ze.... Er waren geen ooggetuigen van de ITF misdaden, behalve de schapen, geiten en een ezel. De ITF soldaten, "aardige, beschaafde soldaten", bevolen de Palestijn zijn ezel te brengen. Ze vonden het fijn de ezel te zien. Ze zeiden een groot aantal flirtachtige gedichten op die Palestijnen, Arabieren en Moslims beledigen, ze bevolen de arme man om deze beledigingen na te zeggen en zich uit te kleden; ze dreigden hem neer te schieten als hij hun MILITAIRE BEVELEN zou negeren. "BEVEL is BEVEL" onder de Israelische Militaire Wet. Het tweede "MILITAIRE BEVEL" voor de man was de EZEL te NEUKEN. "Ik kon niet weigeren, de soldaten waren klaar om mij dood te schieten, dus NEUKTE ik de EZEL. Ik walgde ervan, de soldaten spuugden en scholden op mij de hele tijd", zei de arme man.

Wat zou u zeggen als dat met u zou gebeuren? Wat zou u doen? Dit is SADISME, en ANTI-SEMITISCH.Palestijnen moeten dagenlang wachten, zelfs als de politie zegt dat ze moeten komen.


De deuren van het Israelische politiebureau waren altijd dicht voor Palestijnen. Dit was zo zelfs onder vredestijd. In uitzonderlijke gevallen opende de politie de deur voor mij voor het indienen van aanklachten tegen de Israelische soldaten en de kolonisten. Mijn joodse advocaat oefende druk uit op de onderzoekseenheid van de Israelische politie.

Als journalist was ik goed bevriend met de Israelische politiecommandanten in Hebron. Ik gebruikte mijn journalistieke werk om de arme mensen te helpen het politiebureau te bereiken, om aanklachten in te dienen tegen de schendingen van hun rechten, de schade aan hun eigendommen, veroorzaakt door de kolonisten en de soldaten. Ik schreef ook over de problemen van de politie. De kolonisten vielen politiemannen aan toen die onderzoekingen tegen hen startten. De kolonisten gebruikten hun relatie met de extremistische leden van de Knesset om de onderzoekers van de politie te ontslaan. Ze ontsloegen de politiecommandant, kolonel Ish Yameni "Bono" van het politiebureau in Hebron. Ze spuugden naar de nieuwe politiecommandant, kolonel Ephraim Arditi, en sneden de banden van zijn auto door voordat ze ook hem uit de weg ruimden.In de ogen van de kolonisten is de rol van Israels antisemitische politie, te
bidden en Palestijnse Semieten te doden als ze hun baan willen behouden.


Tegelijkertijd, terwijl de Israelische politie mij als een uitzonderingsgeval behandelde in Hebron, klaagde het Gerechtshof de kolonisten en de soldaten niet aan waartegen ik 300 strafklachten heb ingediend tussen 1997 en 2001, ze werden genegeerd zonder uitzondering. Tegelijkertijd werd aan duizenden Palestijnen het recht geweigerd om officiele klachten in te dienen, de hoofddeur van het politiebureau was voor hen altijd gesloten.

Verder ontdekte ik gedurende mijn onderzoekingen dat, van de weinige klachten die door hen werden toegestaan, de Israelische politieonderzoekers routinematig de meest ernstige aanklachten die door Palestijnen tegen de kolonisten en de soldaten waren ingediend, weggooiden. De politie registreerde deze aanklachten niet in de computerlijst. Dit betekent dat het aantal Palestijnse aanklachten die door de politie-eenheid in hun statistieken werd opgegeven, niet correct was. Tijdens de Intifada hielpen de mensenrechten-organisaties enkele Palestijnen hun aanklachten in te dienen tegen het antisemitische gedrag van de ITF-soldaten. Meer dan 360 aanklachten tegen de ITF soldaten werden ingediend tussen januari 2003 en juni 2003. Het Israelische Hof klaagde 44 soldaten aan op beschuldigingen die tegen hen gedaan waren, alleen onder druk van internationale mensenrechtenorganisaties en enkele Israelische advocaten.2000 - Een Palestijns paar met kind tegengehouden op een checkpoint bij Hebron. Een TIPH
waarnemer is ook aanwezig. Mishandeling van Palestijnen op checkpoints viert hoogtij, een
"soldatensport" die wordt aangemoedigd door Isra�lische legerofficieren.


De staat Israel werd gedwongen om enkele gevallen in het openbaar te onderzoeken. Deze onderzoekingen werden gehouden speciaal in het belang van Israelische propaganda. De Israelische rechtbank hield een symbolisch proces. De soldaten die Palestijnen gedood hadden werden veroordeeld tot een paar weken gevangenisstraf. In enkele gevallen stuurden ze de soldaten alleen maar weg met een waarschuwing, er waren geen echte processen of straffen voor de Israelische soldaten die meegedaan hadden in afschuwelijke moorden op Palestijnen. De soldaten gingen niet naar de gevangenis, ze genieten nog altijd volledige vrijheid.. Deze "Rechtsstaat" beschouwt deze terroristische misdaden als kleine "fouten", niet als de terroristische misdaden die ze zijn. Aan de andere kant veroordeelt de Staat Israel de Palestijnen die een joodse kolonist doodden tot 25 jaar gevangenisstraf of levenslang.

De Israelische propaganda gaf het nieuws van de show-processen van Israelische soldaten door aan mensenrechten-organisaties, de regering van de V.S., de Europese Unie enz. als een groot succes. Eigenlijk is dit Israels strategie van het misleiden en tot zwijgen brengen van de wereld, het is het beleid van Israel sinds 1967. De zeer sterke Israelische propaganda leert iedereen dat Israel kan doen wat ze willen, dat ze altijd gelijk hebben en sterk zijn, en dat ieder ander, speciaal diegenen die kritiek leveren op Israel, altijd "antisemieten" zijn, terroristen zijn en ongelijk hebben.

Waar is de Wet, de Rechtvaardigheid en de Mensenrechten?Een Palestijnse vrouw in Gaza redt enkele bezittingen nadat haar huis met de grond gelijk
is gemaakt gedurende de laatste Israelische razernij. (Foto: Palestinian Newspapers)


De Palestijnse gevangene Halah Jaber die was opgesloten in een "uni" cel in de Petah Tikva gevangenis, vertelde haar advocaat Samir Al-Nemri dat ze seksueel misbruikt was door Israelische ondervragers gedurende de verhoren. Ze zei dat de ondervragers haar dwongen bekentenissen te doen die de valse, verzonnen aanklachten die ze tegen haar inbrachten, zouden bevestigen. Halah Jaber zei dat ze verdere informatie over haar beproeving zou geven aan een vrouwelijke advocaat. Ze vroeg de mensenrechten organisaties om snelle tussenkomst en een onderzoek van haar zaak als een schending van rechten van gevangenen. De Israelische gevangenisleiding staat niet toe dat advocaten gevangene Halah bezoeken sinds ze gearresteerd werd op 16 september 2004. Ze wordt 24 uur per dag gemarteld en haar wordt het recht ontzegd om te slapen of haar medicijnen te nemen. Ze lijdt aan reuma en zweren.

Halah studeerde af aan de Al-Najah Universiteit in Nablus. De Israelische bezetting arresteerde haar nadat ze het vluchtelingenkamp in Jenin gesloopt hadden. Haar broer werd gedood, hij lag begraven onder de hoop puin waar haar huis in veranderd was, ze was daar de enige om het lichaam van haar broer eruit te halen. Veel Palestijnse huizen werden verwoest door Israelische Terroristische Strijdkrachten in Jenin in 2002 zonder enige reden. Halah werd vrijgelaten uit de Al-Ramleh gevangenis na 14 maanden. De Israelische bezetting arresteerde haar voor een tweede keer en ging verder met haar seksueel te misbruiken in de gevangenis.

Waar is de internationale overeenkomst over de behandeling van gevangenen? Wat zou u zeggen als dit bij uw dochter zou gebeuren? Dit is seksuele intimidatie en ANTI-SEMITISME.

Vandaag schoten de ITF troepen de 8 jaar oude Rania Iyad Aram dood, een Palestijns meisje dat op weg was naar school in een vluchtelingenkamp in de Gaza Strook. Het meisje werd gedood door willekeurig machinegeweervuur vanuit een buitenpost van het leger vlakbij de naburige nederzetting Ganei Tal. Er werden twee andere meisjes: Gader Abu Mekhemer en Ragda Al-Assar, gedood door de ITF-soldaten in klaslokalen van de UNRWA-school in Khan Younis gedurende deze maand. Nog een ander jong meisje van 13 jaar, Iman Al-Hmas, werd doodgeschoten met meer dan 20 kogels, op 5 oktober terwijl ze naar school ging in Khan Younis.
 De Apartheidsmuur, ultieme getuige van Israels antisemitisme (Foto: Palestinian Newspapers)


-> Home