Het dagelijks leven van Kawther Salam

  ..: Een Illustratie van het Terrorisme dat gemaakt wordt in Israël:..
 
24 oktober 2004

-> Home

  

Een dood meisje van 10 jaar oud, een van de vele slachtoffers van de recente ITF aanvallen op Gaza (Bron: Palestinian Newspapers).


Note:
“ITF” betekent Israeli Terrorism Forces
"Hoker Tsahal" betekent "Het leger, de ITF, de militairen ... onderzoeken"
"Dover Tsahal" is de woordvoerder van de ITF

“Israël heeft het recht om zich te verdedigen en te beschermen” is één van de holle frases die Amerikanen voortdurend herhalen. Wat ze werkelijk bedoelen, elke keer dat zij deze frase herhalen, is dat ze niet meer proberen het feit te verbergen dat zij alleen maar een satraap van Israël zijn, en dat ze niets kunnen doen om Israël het "recht" te weigeren om de West Bank en Gaza te bezetten, het recht op "bescherming" van de kolonisten, de ITF- bezetting en de voortdurende schendingen van mensenrechten.
Israël heeft het recht om te moorden, te stelen, te arresteren, te vernielen... om alles maar te doen wat ze willen.

Kortgeleden heeft de US-leiding een veto uitgesproken over een Arabische
resolutie die werd voorgesteld aan de Veiligheidsraad van de VN, waarin eenvoudig Israël werd opgeroepen om zijn huidige offensief te stoppen en zijn troepen uit Gaza terug te trekken. De US sprak zijn veto uit over de ontwerp-resolutie vanwege zijn 'ongebalanceerde' woordkeus, die alleen inhield dat Israël werd opgeroepen om hun acties te houden buiten de Palestijnse gebieden. Het Amerikaanse veto, dat de belangen van de bezettingsmacht van de Israëlische ITF "in balans brengt" met die van een weerloze burgerbevolking, werd gebruikt om de zegen te geven aan de moord door de ITF op 31 Palestijnse kinderen als wraak voor het doden van één Israëlische kleuter.

Dit is wat Israël "zichzelf beschermen" noemt, misdaden zoals deze is wat degenen die "Israël steunen" in werkelijkheid steunen. Hoe zou u zich voelen als uw buurt ineens in zoiets werd veranderd ? (Bron: Palestinian Newspapers).

Volgens de internationale wet heeft iedereen het recht om zichzelf en zijn land te verdedigen tegen agressie, maar niemand heeft het recht om zich te beschermen door de landen en thuisgebieden van andere volken te bezetten.
De bezetting is niet legitiem, de operaties van de ITF in Gaza en de West Bank zijn niet legitiem, en zelfs de Verenigde Staten zeggen dat het niet legitiem is. Het is een schending van het Internationaal Recht. En een schending van de mensenrechten.
Het is terrorisme.

De steeds langer wordende lijst van de Palestijnse slachtoffers gedurende wat de bezettingsstaat noemt de "Dag van Berouw" in Gaza, heeft niets te maken met Israëlische bescherming en zelfverdediging. Het is openlijke terrorisme, een oorlogsmisdaad, een barbaarse ramp en collectieve vernietiging. Meer dan 150 Palestijnen zijn gestorven, inclusief 31 kinderen. Meer dan 750 werden gewond, waarvan 130 kinderen.
De meeste van de kinderen droegen schooluniformen en hadden hun schooltassen bij zich.

Is deze terrorist bezig "Israël te beschermen" of is hij alleen maar een oude man aan het pesten door hem te laten poseren voor die leuke trofee-foto om naar huis te sturen? U beslist het. Maar, hoe zou u zich voelen als die oude man uw grootvader was? (Bron van de foto: Palestinian Newspapers)

De “ITF”, Israëlische Terrorisme Strijdkrachten, doodden in twee afzonderlijke misdaden twee jonge meisjes, Raghda Al-Assar en Gader Abu Mekhemer. Allebei zaten ze in de klas van de United Nation school in Khan Younis toen de sluipschutters van de ITF de meisjes tegenover hun klasgenoten en hun leraar doodschoten. Overal in de klas en op de boeken lag bloed. De meisjes die overleefden schreeuwden en gilden van angst.

Gader Abu Mekhemer, een Palestijns meisje van 10 jaar oud, werd in de maag geschoten door de ITF. Ze schoten op haar terwijl in het klaslokaal van de United Nation school in Khan Younis zojuist Raghda Al-Assar even tevoren was gedood. Het kind stierf in het ziekenhuis op de tweede dag nadat ze was neergeschoten.

Gader Abu Mekhemer uit Gaza, 10 jaar oud, vermoord door Israëlische terroristen. Als u "Israël steunt", steunt u terrorisme, het zonder onderscheid vermoorden van kinderen, en andere onfrisse activiteiten. Stel je voor dat het uw dochter of uw zus was. Zou u dan nog "Israël steunen"? (Bron van de foto: Palestinian Newspapers)

Het barbaarse gedrag van de ITF veranderde het leven van deze onschuldige meisjes in een nachtmerrie. Ze zullen nooit meer de gruwelijke beelden vergeten die werden teweeggebracht door de bezettingsstaat Israël.
De ITF leert aan de Palestijnse kinderen geweld en terreur, de kinderen zijn dag na dag getuige van de barbaarse misdaden van de ITF-soldaten, en ze leren wat ze zien: namelijk haat, geweld en terreur.
Als ze in de nabije toekomst net zo gaan doen als de ITF-soldaten, zal het een normale reactie zijn van deze kinderen op wat ze zien en leren.

Raghda Al-Assar, 10 jaar oud, werd in het hoofd geschoten toen ze in de klas zat te luisteren naar de Engelse lessen tijdens de vroege morgen van een zonnige dag.

Dit is Raghda Al-Assar, uit Rafah in Gaza. Raghda is dood. Op de foto is haar moeder aan het rouwen tijdens haar begrafenis. Raghda werd vermoord door een Israëlische terrorist terwijl ze op school was. Hoe zou u zich voelen als uw dochter of zus zo werd vermoord? Deze moord en vele andere moorden zoals deze werden mogelijk gemaakt omdat uw regering en uw politici Israël "steunen". (Bron v.d. foto: Palestinian Newspapers)

De ITF moordt altijd, schiet, vernielt, arresteert, martelt, beschadigt Palestijnse eigendommen, mengt rotzooi door hun eten, steelt, beledigt en dwingt mensen hun urine te drinken.... en dan zegt "Dover Tsahal": "Hoker Tsahal". Alle journalisten moeten wachten op Dover Tsahal en de "Hoker Tsahal"-reactie horen op elke klacht. Dat zijn de ITF-woordvoerder en zijn ITF-onderzoek, dat zoals gewoonlijk is gebaseerd op geruchten en leugens.
Ik was ooggetuige van het schieten op onschuldige kinderen door de ITF in Hebron, toen de Dover Tsahal mij vertelde dat de kinderen aan het gooien waren met bommen en stenen naar de militaire posten, iets wat ik gedurende de hele gebeurtenis niet gezien heb. De Dover Tsahal en de Hoker Tsahal verplichtingen is er om het vermoorden van Palestijnen en de schendingen van de burgerrechten te rechtvaardigen. In alle gevallen beweerde de ITF-woordvoerder dat de soldaten onschuldige slachtoffers waren van hun slachtoffers, dat hun leven gevaar liep en dat ze alleen maar zichzelf beschermden.

Dit is hoe Israël "zichzelf beschermt", door zonder onderscheid Palestijnse eigendommen te vernietigen. Als alles wat van u was, in korte tijd gereduceerd werd tot een hoop puin, zou u zich dan goed voelen?(Bron v.d. foto: AFP)

Alle journalisten en de publieke opinie moeten wachten op het "Hoker Tsahal" van de ITF. Iedereen zou de leugens moeten horen van deze militaire bandieten. De Israëlische soldaten mogen Palestijnse kinderen doodschieten, de burgers martelen, huizen slopen... terwijl de ITF-woordvoerder altijd klaarstaat met een excuus voor deze daden. In de rozige wereld van het Hoker Tsahal zijn de ITF-soldaten altijd onschuldige mensen, die zichzelf beschermen tegen de Palestijnse terroristen, soms maken ze echter fouten. Deze vergissingen hebben niets te betekenen, ze veroorzaken alleen maar de dood van honderden onschuldige kinderen, duizenden mensen; het waren slechts "VERGISSINGEN", de wereld zou dat moeten geloven, de "Dover Tsahal" en het "Hoker Tsahal" zeggen: "Het was een VERGISSING" tijdens de normale zelfbescherming, tijdens de oorlog tegen het terrorisme. 815 kinderen werden gedood door de "ITF-vergissingen".
Dit is alleen maar een nieuwe leugen die door de barbaarse bezettingsregering wordt verspreid om hun onmenselijke misdaden recht te breien. De logica zegt dat iemand - of de ITF - een vergissing begaat voor één keer, twee keer, misschien zelfs drie of vier keer. Maar geen 815 keer. Dit zijn misdaden die opzettelijk gepleegd worden met de zegen van Amerika. Dit is terrorisme - zuiver en eenvoudigweg terrorisme, dit zijn misdaden tegen de menselijkheid.

De terroristen keuren altijd het vermoorden van kinderen en burgers goed, de terroristen verstoppen zichzelf in de aambulance, in de scholen van de kinderen, de kinderen dragen altijd explosieven en bommen in hun schooltassen...., ze zijn terroristen en de ITF zou zich moeten beschermen tegen deze terroristen. De ITF-soldaten van drie militaire posten schoten op een meisje van 13 jaar, Iman Al-Alhamas, die schoolkleding aan had en haar tas droeg op weg naar school - omdat ze haar "verdachten" als terrorist die waarschijnlijk een tas vol explosieven droeg en een explosievengordel om had.

Deze valse verdenking van deze "onschuldige" soldaten waren voldoende reden om een kind te doden, en voor hun commandant om nog twee kogels op haar te gaan schieten om zeker te zijn dat ze dood was, en daarna weer naar het kind terug te gaan en het magazijn van zijn geweer - meer dan twintig kogels - te legen in haar lichaam. Dit alles werd gedaan, alleen maar om zeker te zijn dat de vijand dood was!
Toen opende de ITF het vuur in de richting van Rafah, schietend op andere onschuldige burgers om ze te verwonden. Dit was ook "bescherming".
Soms zag ik de ITF-soldaten schieten toen een kat door de straat rende en ze die niet herkenden. Alle militaire posten zouden schieten als ze één post horen schieten. Zo zijn de militaire bevelen van de bezetting. Dit is terrorisme.

Een jongen in Rafah zit op wat er van zijn huis is overgebleven. Rafah is door middel van bommen en bulldozers teruggeplaatst in het Stenen Tijdperk, met steun van Amerika en Europa.
Zouden Amerikaanse en Europese kinderen graag spelen in het puin van hun woonplaats? (Bron van de foto: Palestinian Newspapers)

De ITF beschouwt alle mensen en dingen die bewegen als terroristen.
De huizen horen te worden gesloopt omdat de terroristen die gebruiken.
De akkers horen te worden geëgaliseerd omdat de terroristen zich erin schuilhouden.
De kinderen horen te worden gedood want anders groeien ze op en worden terroristen.
De vrouwen horen te worden gedood want ze zijn moeders van terroristen.
De meisjes horen te sterven want ze zullen trouwen en terroristen voortbrengen.
Alle Palestijnen zijn terroristen en Israëliërs hebben het recht zich te beschermen tegen deze terroristen. Ze hebben het recht om onze steden te blijven bezetten en zich tegen ons te beschermen, want we zijn terroristen, we houden niet van de bezetting.
Het probleem is dat de wereld zó gek is geworden dat ze geloven dat de bezetting de Joodse Staat beschermt tegen de Palestijnse terroristen, en Israël heeft het recht hun eigen thuisland en burgers te verdedigen, volgens de Verenigde Staten.

Kortgeleden zei de stafchef luitenant-generaal Moshe Ya'alon dat een stretcher van de UNRWA een Qassam-raket was. Dat was voldoende reden om een ambulancewerker neer te schieten, vier werkers van de gezondheidszorg werden gewond gedurende de "Dag van Berouw"-operaties in Gaza. Ik hoorde dat de ITF-soldaten nu de kleine kinderen "jonge terroristen" noemen om het doden en martelen van hen te rechtvaardigen. De ITF-soldaten beschreven de manier waarop ze de Palestijnse kinderen doodden en hun plezier na die barbaarse gebeurtenis. Op hun machinegeweren zetten ze merktekens die het aantal Palestijnse mensen aangeven die ze gedood hebben. Dit geeft hen een overwinningsgevoel en meer status in Israël. Ze zijn trots op wat ze aan het doen zijn. Ze vermoorden iemand en ze worden beloond met een week vakantie.


Wat de steun van uw regering aan Israël voortbrengt: nog een baby doodgeschoten in Gaza door Israëlische terroristen. Het "ongeluk" waarbij deze baby werd vermoord gebeurde in 2001 en deze foto is wijdverbreid en algemeen bekend op het Internet. Toch zal geen politicus van een westers land ermee stoppen om gedachteloos Israël kruiperig te vleien. Waarom? Zijn ze omgekocht of zijn ze onderworpen aan afpersing?

In 2001 bracht het doden van een verlamd joods kind in Hebron, Shelhevet Pas, rampspoed over de mensen in Hebron. De vader van Shelhevet is niet alleen een Amerikaanse terroristische huizenkraker en lid van de geheime joodse ondergrondse beweging, maar ook lid van de terreurorganisatie Kach, en betrokken bij moorden op Palestijnen. Negenentwintig winkels werden verwoest in Al-Shalaleh Straat, een streng uitgaansverbod werd opgelegd aan de stad en 20 Palestijnen werden doodgeschoten.
Het doden van een joods kolonistenkind uit de "Shedarot"-nederzetting bij Gaza veroorzaakte collectieve bloedbaden bij de Palestijnen. 150 werden gedood, inclusief 31 kinderen, en meer dan 450 werden gewond. Tientallen huizen werden gesloopt. Waar is het evenwicht??? Waar is de handhaving van Internationaal Recht, het respect voor Mensenrechten - om deze slachtpartijen te stoppen???

815 Palestijnse kinderen en kleuters werden gedood, 2500 kinderen jonger dan 14 jaar werden gearresteerd, 391 kinderen zitten nog in de gevangenis.
83% van de gearresteerden zijn studenten, 77% werd gearresteerd tijdens huis-aan-huis zoekoperaties. Eén van de gearresteerde kinderen werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, drie van de gearresteerde kinderen werden veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, en vier werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 5 en 9 jaar.
De anderen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 18 en 60 maanden, en het betalen van boetes tussen 1000 en 6000 shekel (ongeveer: tussen 180 en 1100 euro).
De Israëlische rechters die deze kinderen veroordeelden overtreden niet alleen internationale wetten betreffende kinderen in gevangenissen, ze omzeilen zelfs de strenge militaire wetsartikelen van 1967 die werden gemaakt door de bezettingsgeneraals om met dit soort zaken om te gaan. Deze kinderen werden gewoon midden tussen de criminele gevangenen gezet, enkelen van hen werden verkracht, hun bezittingen werden gestolen en ze werden allemaal gemarteld zoals de andere gevangenen van Israël.

Tieners verzamelen lichaamsdelen in het kamp Jabalya in Gaza na een aanval door terroristen, nog een "ongeluk" in de voordracht van Dover Tsahal. Hoe zou u zich voelen als deze scène plaatsvond vlak voor uw huis? (Bron v.d. foto: EI )

Het aantal dakloze gezinnen en de hoeveelheid door bulldozers geëgaliseerd akkerland nemen voortdurend toe, honderden dunums bouwland (een dunum is ongeveer 0,135 hectare) zijn geëgaliseerd. Meer dan 2500 Palestijnse huizen in bezet Gaza zijn gesloopt in Rafah en op de grens met Egypte in het zuidelijk deel van Gaza. Bovendien stelen de ITF-soldaten van de Palestijnen het goud, zilver, geld en andere bezittingen als ze hun huizen binnendringen.
Dit is het normale gedrag van de ITF-soldaten, niet alleen in Gaza maar ook in Hebron en de West Bank.

De Israëlische soldaten nemen een "belasting" van 30 shekel (ongeveer 5,50 euro) van Palestijnen die oversteken tussen de zuidelijke dorpen bij Hebron over de enige weg tussen meer dan 10 dorpen. Ze martelen de mensen die hen het geld niet betalen en weigeren hun het recht om terug te gaan naar huis.

Een Palestijn die "geluk" heeft. De terroristen maakten hem waarschijnlijk wakker voordat zijn huis door de bulldozers vernield werd. Zie je hoe de Israëlische terrorist zijn gezicht streelt? Dit betekent dat de man waarschijnlijk zal worden onderworpen aan groepsverkrachting op de dichtstbijzijnde ITF buitenpost voordat hij "een ongeluk krijgt". Zou u glimlachen als u wist dat uw toekomst uitsluitend bestond uit verkracht en vermoord worden? (Bron v.d. foto: Palestinian Newspapers)

Het barbaarse en onmenselijk gedrag van de ITF, het vermoorden van kinderen, het hoge percentage dakloze gezinnen dat door hen wordt veroorzaakt, hun barbarisme en terrorisme gepleegd in de naam van Israël tegen een weerloze bevolking in Gaza en de West Bank, heeft joodse gemeenschappen buiten Israël in in diskrediet gebracht, zo niet in openlijk gevaar. Vanwege hun aanhoudende dolzinnigheid van misdaden tegen Palestijnen, hebben Israël en de joden overal weinig vrienden, los van degenen die ze ofwel belonen ofwel in bedwang houden.

De symptomen, de resultaten van wat de terroristische acties van de ITF aan joden overal hebben gebracht, zijn duidelijk te zien. Joodse scholen, bedrijven, organisaties, gemeenschappen, Israëlische ambassades, enzovoort, worden allemaal uitzonderlijk zwaar bewaakt overal in de wereld. De meesten van deze veiligheidsmaatregelen worden betaald door regeringen van de landen waar ze zich bevinden, ten koste van een hoge prijs voor de belastingbetalers van deze landen.
Deze buitensporige veiligheidsmaatregelen zijn niet alleen duur voor de verschillende gastlanden, maar ze putten ook de schaarse hulpbronnen uit die beter zouden gebruikt kunnen worden om veel noodzakelijke bescherming te geven op andere plaatsen of om misdaad te voorkomen. Deze buitensporige veiligheidsmaatregelen zouden niet nodig zijn als Israël zou afzien van hun campagne van volkerenmoord tegen Palestijnen in de West Bank en Gaza.

Palestijnse kinderen verzamelen lichaamsdelen bij een plas bloed na een aanval door Israëlische terroristen in Gaza. Verzamelen uw kinderen lichaamsdelen op straat in plaats van naar school te gaan? Zo niet, waarom "steunen" uw politici dan nog steeds Israël? (Bron v.d. foto: Al-Hayat Al-Jadidah)

De schande is dat terwijl Israël doorgaat met andere landen te zoeken en te betrekken in het steunen van zijn eigen veiligheid en bescherming, deze andere landen - door Israël bescherming te verlenen - indirect Israël steun en financiering geven in het vermoorden van een andere natie: Palestina.
Deze landen moesten zich schamen, dat ze de onlogische eisen van Israël accepteren en doorgaan met de bezetting, deze schending van de mensenrechten, te steunen. De oplossing is heel eenvoudig: "STOP DE BEZETTING". Dit is de morele verantwoordelijkheid van alle naties, om de joden en de Palestijnen te beschermen, de enige oplossing die vrede kan brengen voor iedereen in de wereld.

De Internationale gemeenschap zou waarden als menselijkheid, rechtvaardigheid en mensenrechten moeten beschermen - en niet de V.S. en het verdorven Israël.
De statistiek van terroristische aanslagen bedroeg 21 vóór de 11-de september 2001. Nadat de Verenigde Staten Irak bezetten nam het aantal terroristische aanslagen scherp toe tot vele duizenden terroristische acties.

Twee Palestijnse meisjes die hun huiswerk doen, in Gaza. De vernieling van hun school werd met uw belastinggeld betaald. Hoe zou u zich voelen als de school waar uw kinderen naartoe gingen, een hoop puin was zoals die op deze foto? (Bron van de foto: Palestinian Newsapers)


Dringende vragen die nodig moeten worden beantwoord:
* Creëert Sharon een ramp voor de joden in de wereld, door zijn voortdurende misdaden?
* Aan wie zal de staat Israël een nieuwe Holocaust brengen: aan de onschuldige Palestijnen of aan de onschuldige joden?
* Zullen de andere naties in de wereld doorgaan met stom en verlamd voor Israëls misdaden tegen Palestijnen te blijven, of zullen ze tussenbeide komen voordat de wereld zich tegen de joden keert en een nieuwe Holocaust uitbreekt?


Alsjeblieft, stop het moorden! Dring alsjeblieft bij uw regering erop aan om op te houden met Israël te steunen! Uw land en de wereld verdienen beter dan de "vriendschap" van terroristen.(Bron v.d. foto: Palestinian Newsapers)


-> Home